SAMTAL
OM LIVET

Existentiell
filosofi och
psykologi
i praktiken

Vem är jag?

Vad vill jag?

Och vad är meningen?

Intresset för filosofi och de existentiella frågorna ökar såväl i Sverige som i världen. Välkommen till ett institut där alla utbildningar, föreläsningar och samtal har människans existens i fokus.
I alla tider har människan frågat sig vad det är att leva och hur man får ett gott liv. Genom den existentiella filosofin och psykologin har frågorna fått djup och det har vuxit fram metoder som kan hjälpa oss att både förstå oss själva, varandra och bidra till ett gott liv.

Vill du öka din existentiella kompetens?

Här på EXI kan du utbilda dig till existentiell coach och vägledare, gå vår introduktionskurs, delta i våra evenemang eller i olika former av samtal för att utforska dig själv och ditt liv. Både privat och professionellt.

I det existentiella perspektivet är varje människa unik och har både förmåga och rätt att söka sin egen mening. Vi kan bidra med kunskap, inspiration och perspektiv – men det är du som kommer med dina egna svar.

MER OM EXIVAD ÄR EXISTENTIELL FILOSOFI OCH PSYKOLOGI?
Utbildning

Existentiell coaching och vägledning

Start 7-8 september 2017 INFO | ANMÄLAN
Kurser

Grundkurs: Existentiella samtal

Start 14 september 2017 INFO | ANMÄLAN

Låt oss tala om döden

16 oktober 2017 INFO | ANMÄLAN

Fokusering – grundkurs

24 november INFO | ANMÄLAN
Samtal om livet

Existentiell coachning och psykoterapi

Samtal INFO | KONTAKT

Existentiella samtalsgrupper

Start 11 sept INFO | ANMÄLAN
Det är oss du möter på EXI

Elisabeth Serrander

Grundare, leg. existentiell psykoterapeut, handledare, författare

Ann Lagerström

Grundare, ledarskapskonsult, cert. existentiell coach, författare

Name