LIVET STÄLLER VIKTIGA FRÅGOR

Vem är jag?
Hur ska jag leva? 
Vad är meningen?

Institutet för existentiell praktik grundades 2014 av Ann Lagerström och Elisabeth Serrander och har sitt säte i Röda Bergen, Stockholm. Det är en plats för möten, kursverksamhet, utbildning och dialog kopplat till människans existens.  Den existentiella filosofin och psykologin handlar om livets grundläggande frågor och bidrar med metoder för sökande men inga givna svar. Frågorna vilar på en lång filosofisk tradition som visar att ett utforskande av dessa kan göra det möjligt för människor att uppnå större välbefinnande trots krav, utmaningar och dilemman i samtida liv.  
 
EXI ger korta kurser för den intresserade allmänheten och fortbildning för etablerade proffs. Vårt flaggskepp är den existentiella coaching- och samtalsutbildningen. Vi erbjuder även existentiella samtal i form av psykoterapi, vägledning, handledning och coaching. 
 
Intresset för filosofi och de existentiella frågorna ökar såväl i Sverige som i världen.  
  Välkommen till våra utbildningar, kurser, föreläsningar och seminarier
där existensen står i fokus.

UTBILDA DIG I EXISTENTIELL COACHING OCH  SAMTALSMETODIK
start 8-9 september 2017 INFO | ANMÄLAN

KURSER OCH RETREATER VÅREN 2017

AKTUELLT I SVERIGE OCH VÄRLDEN

SAMTAL OM LIVET: Vi erbjuder existentiell coaching, vägledning och psykoterapi