SAMTAL
OM LIVET

Existentiell
filosofi och
psykologi
i praktiken

Vem är jag?

Vad vill jag?

Och vad är meningen?

Intresset för filosofi och de existentiella frågorna ökar såväl i Sverige som i världen. Välkommen till ett institut där alla utbildningar, föreläsningar och samtal har människans existens i fokus.
I alla tider har människan frågat sig vad det är att leva och hur man får ett gott liv. Genom den existentiella filosofin och psykologin har frågorna fått djup och det har vuxit fram metoder som kan hjälpa oss att både förstå oss själva, varandra och bidra till ett gott liv.

Kontakta oss gärna för föreläsningar, skräddarsydda kurser, uppdragsutbildningar eller kompetensutveckling på din arbetsplats.

Välkommen också till vår offentliga FB-grupp EXI Institutet för existentiell praktik där du kan dela tankar, frågor och reflektioner med existentiell relevans. Där finner du också tips, kursinformation och annat matnyttigt.

Vill du öka din existentiella kompetens? Vill du lära dig hur man för existentiella samtal i praktiken? Eller har du fastnat och behöver hjälp med att få ett existentiellt perspektiv på ditt liv?

Här på EXI kan du vidareutbilda dig i existentiell coaching och vägledning, gå vår introduktionskurs, delta i inspirerande evenemang eller i olika former av existentiella samtal, för att utforska dig själv och ditt liv. Både privat och professionellt.

I det existentiella perspektivet är varje människa unik och har både förmåga och rätt att söka sin egen mening. Vi kan bidra med kunskap, inspiration och perspektiv – men det är du som kommer med dina egna svar.

MER OM EXIVAD ÄR EXISTENTIELL FILOSOFI OCH PSYKOLOGI?
Kurser

Grundkurs: Existentiella samtal

Start 14 september 2017 INFO | ANMÄLAN

Låt oss tala om döden

16 oktober 2017 INFO | ANMÄLAN

Fokusering – grundkurs

8 december INFO | ANMÄLAN
Samtal om livet

Existentiell coachning och psykoterapi

Samtal INFO | KONTAKT

Existentiella samtalsgrupper

Start 11 sept INFO | ANMÄLAN
Det är oss du möter på EXI

Elisabeth Serrander

Grundare, leg. existentiell psykoterapeut, handledare, författare

Ann Lagerström

Grundare, ledarskapskonsult, cert. existentiell coach, författare

Name