SAMTAL
OM LIVET

Existentiell
filosofi och
psykologi
i praktiken

Vem är jag?

Vad vill jag?

Och vad är meningen?

Vill du öka din existentiella kompetens inom ditt yrkesområde? Vill du lära dig hur man för existentiella samtal i praktiken? Eller har du fastnat i något problem, val eller dilemma i din vardag och behöver hjälp med att få ett existentiellt perspektiv på ditt liv?

Intresset för de existentiella frågorna ökar. Välkommen till ett institut där alla utbildningar, föreläsningar och samtal utgår från existentiell filosofi och psykologin Här kan du vidareutbilda dig, delta i existentiella samtal eller utforska dig själv och ditt liv.

MER OM EXIVAD ÄR EXISTENTIELL FILOSOFI OCH PSYKOLOGI?
Fortbildning

Existentiell coaching och samtalsmetodik

NÄSTA KURS våren 2019
Kurser, fördjupning

SNART KOMMER HÖSTENS KURSER

Samtal om livet i grupp

HÖSTENS SAMTAL KOMMER SNART

Samtal om livet individuellt

Existentiell coaching och psykoterapi

Samtal INFO | KONTAKT
Det är oss du möter på EXI

Elisabeth Serrander

Grundare, leg. psykoterapeut, existentiell terapeut, handledare och lärare i psykoterapi, författare

Ann Lagerström

Grundare, ledarskapskonsult, cert. existentiell coach, författare

Name

EXI på gång

12 okt SR Människor och tro om mening i vår tid

Telefonväkteri om att allt fler tror på sitt eget sätt. Ann sitter i panelen.
SRP1 14.00

18 nov 2017 FILOSOFIFESTIVALEN

Heldag på ABF-huset i Stockholm. Många intressanta föredrag. Ann håller workshop om Meningen .
ABF, Sveavägen 108, entré 60 kr.