BOK | Existentiell coaching

Image Not Found


De existentiella frågorna dyker upp i många sammanhang – i psykoterapi, kuratorssamtal, hos läkaren, diakonen och coachen.
Men hur kan man tala om dem?
I existentiell coaching får du en lättillgänglig och på samma gång ingående genomgång av existentiell filosofi och psykologi direkt kopplad till praktiken.

Hur kan man stödja sina patienter, klienter, konfidenter i deras försök att förstå sin existentiella grund och sin nuvarande situation? Hur kan man bidra i samtal om frihet, döden, meningen, relationer och val på ett sådant sätt att samtalspartner finner sig egen väg ut ur sitt existentiella dilemma.

Läs om vad det innebär att som människa vara kastad in i världen.
Läs om vad som händer när en människa får syn på sin frihet.
Läs om hur en människa kan hitta sin mening, och vara i dialog med döden.

Författarna
Elisabeth Serrander är legitimerad existentiell psykoterapeut med egen praktik. Hon undervisar på utbildningen för existentiella vägledare på Mälardalens högskola och är ordförande för SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi.

Ann Lagerström är existentiell samtalsledare och vägledare, existentiell coach och fil. mag i praktisk kunskap. Hon vidareutbildar i existentiella samtal hos Gestaltakademin, och existentiella samtalsledare för grupper i egen regi. Hennes samtalsmetod TALAOMLIVET används bland annat på Stadsmissionen.

Tillsammans har vi introducerat existentiell coaching i Sverige, ett arbetssätt som används av ledande existentiella psykologer och psykoterapeuter som Ernesto Spinelli, Emmy van Deurzen och Alfried Längle.
,

UR INNEHÅLLET
”En människa träder in i ditt rum. Ett mikrokosmos. En hel värld av minnen, tankar, stämningar, gener, vilja, lust och mening. Du möter hennes blick, hon möter din och er gemensamma resa tar sin början. Den existentiella samtalen kan verkligen beskrivas som en resa, en upptäcktsfärd i den enskilda individens livsvärld. Utforskandet sker på ett individuellt plan, men det ingår på samma gång i mänsklighetens envisa sökande efter svaren på de grundläggande frågorna: Vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag leva? Och vad är meningen med det hela?

De existentiella samtalen har sina rötter i filosofin och de tänkare som sedan antiken kopplat ihop vårt sätt att uppfatta världen och oss själva med vårt sätt att leva. När en människa föds träder hon in i en värld hon inte känner. Och direkt börjar hon försöka förstå vad hon är med om. Där startar ett samspel mellan hennes förståelse, hennes sätt att möta världen och hennes möjligheter att välja hur hon vill leva. På så sätt är en människas liv en ständig process, en rörelse mellan vår inre värld och den yttre.

I de existentiella samtalen går den här människosynen och vår praktik hand i hand. Det klienten kommer med betraktar vi som livsfrågor som hon ställer till sig själv. Något i hennes rörelse, hennes process, har stannat upp. Hon har inte längre någon tydlig riktning. Kanske har hon tappat bort sin vilja. Ser inte vilka möjligheter hon har. Eller också har något drabbat henne som kullkastar det som förut varit självklart. Hennes inre är just nu inte i samklang med hennes sätt att leva. Vi ser inte på de vardagsfrågor som passar för existentiell coaching som psykologiska problem utan som en naturlig effekt av vad det innebär att vara människa.”

BESTÄLL DIREKT FRÅN MIG 
Kontakt: ann(snabela)existentiellt.nu, 070 5562556.
HÄMTA
Pris 280:- ink. moms om du köper den direkt i Rödabergen, Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm. (Jag är tillbaka där i slutet av augusti.)
HEMSKICKAD
Pris 310:- ink. moms och porto om du vill ha den hemskickad.

BESTÄLL FRÅN NÄTET
Bokus
Adlibris
m. fl.

GLÖM INTE ATT GYNNA DIN LOKALA BOKHANDLARE.