EXISTENTIELL
COACHING

– för dig
som är i karantän

Tre digitala samtal
till starkt reducerat pris

Och så ser vi fram emot hösten
LÄR DIG LEDA EXISTENTIELLA SAMTAL
– individuellt eller i grupp

"I vår tid har vi glömt vad det är att existera."
Søren Kierkegaard, filosof

"Filosofi kräver ett annat slags tänkande,
ett tänkande som påminner mig, väcker mig,
för mig till mig själv, förändrar mig."
Karl Jaspers, filosof

DELTA I ETT EXISTENTIELLT SAMTAL

"Det stora är inte att vara det ena eller det andra utan att vara sig själv."
Søren Kierkegaard, filosof

VI UTGÅR FRÅN EXISTENTIELL FILOSOFI

INSPRATION:LIVETS MÅNGA FRÅGOR