VI UTGÅR FRÅN EXISTENTIELL FILOSOFI

"Filosofi kräver ett annat slags tänkande, ett tänkande som påminner mig, väcker mig, för mig till mig själv, förändrar mig."
Karl Jaspers, filosof

LIVETS MÅNGA FRÅGOR

DELTA I ETT EXISTENTIELLT SAMTAL

"Det stora är inte att vara det ena eller det andra utan att vara sig själv."
Søren Kierkegaard, filosof

EXISTENTIELLT PÅ INSTAGRAM