"Filosofi kräver ett annat slags tänkande,
ett tänkande som påminner mig, väcker mig,
för mig till mig själv, förändrar mig."
Karl Jaspers, filosof

DELTA I ETT EXISTENTIELLT SAMTAL

"Det stora är inte att vara det ena eller det andra utan att vara sig själv."
Søren Kierkegaard, filosof

AKTUELLT 2019

VI UTGÅR FRÅN EXISTENTIELL FILOSOFI

INSPRATION:LIVETS MÅNGA FRÅGOR

EXISTENTIELLT PÅ INSTAGRAM