"Filosofi kräver ett annat slags tänkande,
ett tänkande som påminner mig, väcker mig,
för mig till mig själv, förändrar mig."
Karl Jaspers, filosof

LÄR DIG LEDA EXISTENTIELLA SAMTAL

"I vår tid har vi glömt vad det är att existera."
Søren Kierkegaard, filosof

DELTA I ETT EXISTENTIELLT SAMTAL

"Det stora är inte att vara det ena eller det andra utan att vara sig själv."
Søren Kierkegaard, filosof

AKTUELLT 2019

VI UTGÅR FRÅN EXISTENTIELL FILOSOFI

INSPRATION:LIVETS MÅNGA FRÅGOR

EXISTENTIELLT PÅ INSTAGRAM