EXISTENTIELLA SALONGER |
Utforska vad det är att vara människa hösten 2024

Livet är fullt av obesvarade frågor – Vad är det att vara människa? Vad menar vi när vi talar om ett gott liv? Vad är mod, osäkerhet, meningen och döden?
Under de filosofiska salongerna utforskar vi tillsammans. Inspiration får vi från existentiella filosofer (nej, du behöver inte han några förkunskaper), sedan tänker vi vidare tillsammans.

Och vi strävar inte efter att tycka lika, tvärtom, ju mer olika vi tänker desto mer har vi att ta med oss hem och fundera vidare på

Ju mer olika vi tänker, desto roligare har vi.

Så här går det till:
Vi samlas i den stora salen på Folkuniversitetet på Kungstensgatan vid Observatorielunden.
Vi brukar vara 20-30 personer.
Först gör jag en kort introduktion: Vad är att filosofera, vad är existentiell filosofi och vad har vi för tema idag.
Efter inspiration från filosoferna och några samtalsregler är vi igång.
Deltagarna delas in i mindre grupper som tillsammans utforskar dagens tema. Vi försöker inte bli ense, vi debatterar inte, utan tvärtom försöker vi hitta så många aspekter av ett tema som möjligt. Vi söker bredd och djup helt enkelt.
Med dig hem har du inte bara en erfarenhet av att tala med andra om livets djupaste frågor utan också en massa nya tankar kring det tema vi filosoferat om.

RÖSTER FRÅN DELTAGARNA

”Tänk att få tala med andra om det allra viktigaste!”

”Jag har fått massor att tänka på.”


”Samtalet handlade både om vad kärlek är i största allmänhet, och vad det är för mig.”

EXISTENTIELLA SALONGER HÖSTEN 2024

FOTO: Photo by Mathew Schwartz on Unsplas