Diplomutbildning EXISTENTIELL SAMTALSLEDARE
Kursstart 7–8 oktober 2024

De existentiella samtalen samlar människor i olika åldrar, från olika miljöer, med olika bakgrund som har en sak gemensamt – de vill vrida och vända och utforska livets många frågor.

Vissa är allmänt intresserade, andra har en särskild fråga som de inte kommer till rätta med och några söker efter inspiration eller längtar efter att åter förundras över vår komplexa tillvaro.

”Jag har ingen annan stans där jag kan tala om de här viktiga frågorna.”

Deltagare i existentiell samtalsgrupp.


Du får lära dig en metod
som du kan använda direkt
Efter att ha arbetat med existentiella grupper i över tio år har jag samlat mina erfarenheten i en metoden TALAOMLIVET. Den bygger på existentiell filosofi och samtalsmetodik och ger deltagarna både trygghet och utmaningar.

Utgår från existentiell filosofi
Ordet existentiellt används ofta numera med lite olika tolkningar.
Den här samtalsmetoden utgår från existentiell filosofi och de existentiella filosofernas syn på samtal och filosoferande.
Under kursens gång får du en grundläggande orientering i hur filosoferna tänker, vad de tänker och vad det innebär att filosofera.

Filosoferna förhållningssätt
och samtalsmetodik

Metoden är utforskande och öppen och erbjuder många olika aspekter av det tema som är i fokus. På samma gång får de som är med uppleva hur det är att samtala med djup respekt för vars och ens olikhet och unika sätt att tänka. För i de existentiella samtalen finns inga krav på att vi ska komma överens, tvärtom. Ju mer olika vi tänker desto roligare och intressantare har vi . Här tänker vi helt enkelt själva tillsammans med andra.

Som samtalsledare hjälper du gruppen att hitta öppenhet inför varandra, att utforska livsfrågorna och inspirerar med exempel från filosofin.

Ju mer olika vi tänker, 
desto roligare har vi.

VARFÖR EXISTENTIELLA SAMTAL?
Frågan om människors existentiell hälsa är aktuellare än någonsin.
Regeringen har precis givit Folkhälsomyndigheten i. uppdrag att utveckla synen och praktiken när det gäller existentiell hälsa.

Deltagarna får …
… möjlighet att samtala om livets stora frågor.
… möjlighet att utforska sina egna föreställningar, tankar och känslor. Sin egen mening.
… möjlighet att lyssna på andra utan att döma eller vilja övertyga.
… möjlighet att ta emot andras perspektiv på ett sådant sätt att de berikar deras syn på världen.
… möjlighet att utvidga sin mening med hjälp av andra och med hjälp av filosofin.
… en djupare förståelse för vad det är att var människa och vad det är att vara med andra.

VAR, NÄR & HUR kan metoden användas
• Spontangrupper | på bibliotek, folkbildningen, institutioner, kyrkor etc.
• Temagrupper | konst, teater, film, politik etc.
• Fokusgrupper | En utvald grupp som vill utforska gemensamma frågor – tonåringar, föräldrar, äldre, barn etc.
• Arbetsgrupper | metoden går att använda i alla former av arbetsgrupper som behöver reflektera över verksamheten.
• Olika åldrar | Filosofiska samtal passar för alla åldrar.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper.

Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.

I den andra delen av utbildningen kommer du att ha en egen övningsgrupp där du får pröva det du lärt dig, och du har hela tiden handledning.
Som slutarbete skriver du en text där du själv utforskar ett ämne som du sedan kan ha som underlag i ditt framtida arbete som existentiell samtalsledare. Självklart får du hjälp med metod och lämplig litteratur.

Ur innehållet:
• Existentiell filosofi och människosyn.
• Existentiell samtalsmetodik och samtalsledarens roll.
• Genomgång och praktiserande av metoden TALAOMLIVET – existentiella samtal.
• Genomgång av sex grundläggande teman.
• Existentiella samtal i grupp – dels med mig som samtalsledare, dels kommer varje deltagare att leda var sitt samtal med utgildningsgruppen.
• Besök av samtalsledare som arbetar med olika grupper.
• En skrivuppgift
• Praktik – hålla i en egen grupp under handledning.
• Litteraturstudier.

• TALAOMLIVET
Stadsmissionen.

• TALAOMLIVET
Folkuniversitetet.

HUR GÅR ETT EXISTENTIELLT SAMTAL TILL
Det finns många olika sätt att genomföra ett existentiellt samtal men oftast samlas vi kring ett tema. Det kan handla om frihet eller kärlek, döden, relationer, ansvar, eller någon annan fråga som berör oss människor.
Först utforskar vi vad vi själva tänker och tror. Sedan försöker vi vidga vår syn på temat, hitta andra dimensioner, variationer och låter oss inspireras av vad filosofer sagt och tänkt genom tiderna.
Vi växlar mellan att fundera för oss själva, och samtala med andra.
Du kan tillsammans med dina grupper filosofera med ord, litteratur, konst, naturen, musik …

FAKTA UTBILDNINGEN
Omfattning
7 heldagar och handledning.
1 övningsgrupp.
Litteraturstudier.
En kortare skrivuppgift.

Var
Döbelnsgatan 38, 113 52 Stockholm

När
7-8 oktober 9-16
4-5 november 9-16
2-3 december 9-16
Övningsgrupper
20 januari/10 februari handledning. Kan ske på Zoom.
3 mars Avslutning, fördjupning och diplomutdelning.

Övningsgrupperna startar i december eller januari, direkt efter eller strax före det tredje kurstillfället.
Du har dina övningsgrupper där du bor.
Du ordnar själv övningsgrupp i samarbete med dina kurskamrater.
Omfattning: Minst tre tillfällen med 4-6 deltagare.

ANTAL DELTAGARE
Max 12

KOSTNAD
26 000 ink moms.

ANMÄLAN
Du anmäler dig hos Folkuniversitetet i Stockholm

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
ann@lagerstrom.nu

KURSLEDARE

ANN LAGERSTRÖM
Existentiell samtalsledare, vägledare och filosofisk praktiker. Författare, journalist, senior ledarskapskonsult.
Studerat existentiella samtalet och filosofi på Södertörns högskola, fortsätter nu på masterprogrammet i praktisk kunskap. Utbildning i existentiell terapi och vägledning hos SEPT.
Utvecklat metoderna existentiell coaching, tillsammans med kollegor, och i egen regi TALAOMLIVET – existentiella samtal


GÄSTLÄRARE: Information kommer senare.

OM DU VILL DELA