Ann Lagerström
– föreläsare, utbildare, existentiell samtalsledare, journalist & författare

Ända sedan jag var liten har jag undrat vad det är att vara människa. Och jag har närmat mig frågan på många sätt, som dramapedagog, som journalist och författare, som föreläsare, ledarskapskonsult och de senaste tio åren som existentiell samtalsledare för individer och grupper.

Att få möjlighet att utforska vem jag är, vad jag är och hur jag är i relation till mig själv, till andra och till världen utan att behöva ansluta mig till en skola eller ideologi har varit djupt meningsfullt.

Vi behöver fler möjligheter att filosofera och därför har jag sedan några år börjat utbilda existentiella samtalsledare som kan starta grupper i många olika delar av samhället – privat, i skolan, vården, arbetsplatser, föreningar, offentliga miljöer. Existentiella samtal enligt TALAOMLIVET-metoden är numera en del av Stadsmissionens satsning på existentiell hälsa och har också inspirerat till en utbildning i reflektion för ett stort antal chefer i Stockholmsregionen.

VERKSAMHET
Utbildare, föreläsare, författare, journalist, existentiell samtalsledare, filosofisk praktiker.

BÖCKER i urval.
Konsten att leva innerligt – existentialism för 2000-talet. (Tillsammans med Ted Harris. Bonnier Leva, 2008).
Existentiell coaching. (Tillsammans med Elisabeth Serrander. Studentlitteratur, 2019).

JOURNALISTIK i urval
Redaktör för Svenska Dagbladets Idagsida.
Startat och varit chefredaktör frö tidningen ViLäser.
Frilansjournalist på Tidningen Vi, Modern Psykologi, Sveriges Television, Forskning och framsteg m. fl.

UTBILDNINGSVERKSAMHET I URVAL
Vidareutbildar terapeuter, sjukgymnaster, lärare etc. i det existentiella perspektivet.
Startat utbildningen TALAOMLIVET som utbildar existentiella samtalsledare för grupper.
Introducerat existentiell coaching i Sverige tillsammans med Elisabeth Serrander.
Startat företaget Mediamentorerna och arbetat där 20 år som ledarskapskonsult i Sverige och internationellt i flera världsdelar.

KUNDER i urval
Stadsmissionen, UD, Lukasstiftelsen, MIND, Folkuniversitetet, ABF, Medborgarskolan, Barncancerfonden, Gestaltakademien, Folkpensionärernas riksförbund, Storkyrkan, S:t Katharinastiftelsen, Sveriges Radio, Ersta Vändpunkt, Ljungskile folkhögskola, Storkyrkan m. fl.

KONTAKT
ann@lagerstrom.nu
070 5562556

…OM DU VILL VETA MER

OM DU VILL DELA