FORTSÄTTNINGSKURS SSFP |
Livet, döden & meningen – att filosofera utifrån existentiella frågor
PROVAPÅ 18 mars
KURS 13–14 april


En kurs för dig som vill använda existentiella frågor när du samtalar med grupper


Den existentielle filosofen Gabriel Marcel (1889–1973) skiljer på problem och existentiella frågor. Ett problem går att utforska logiskt och det är möjligt att komma fram till ett svar som vi kan enas kring. 
En existentiell fråga går inte att slutgiltigt definiera och är dessutom personlig. Frågor som: Vad är kärlek, har vi någon frihet, och vad är döden och meningen?, går inte att hålla på avstånd. Det är en människa som lever i kärlek eller kärleksbrist som frågar. Det är någon som känner mening eller menigslöshet som undrar. Och de eventuella svar vi finner är personliga och ändras dessutom under livets gång. Frihet är en sak när man är tonåring och en annan när man 75, en sak när man är frisk – en helt annan när man har en kronisk sjukdom. 

I den här fortsättningskursen får du en introduktion till den existentiella filosofin och hur man kan arbeta med existentiella frågor i olika grupper. I kursen ingår både teori och praktik och du kommer också få möjlighet att utforska din egen relation till flera av livsfrågorna.

Under kursdagarna kommer du att fördjupa din samtalsledarroll, pröva användbara verktyg och modeller och bli introducerad till att använda existentiella teman i dina gruppsamtal.Vi som leder kursen har många års erfarenhet av existentiella samtal både i grupp och individuellt.

KURS I SAMARBETE MED SSFP
FAKTA
VAD: Forsättsningskurs i filosofisk praxis: Existentiella frågor.
NÄR: 13–14 april 2024, båda dagarna 09.00-16.00.
VAR: Stockholm irl.
KOSTNAD: 2 500 kr för icke-medlemmar/ 2 250 kr för medlemmar i SSFP. ( Bli medlem här det kostar 100 kr).
ANTAL PLATSER: Max 18 deltagare
PLATS: Döbelnsgatan 38a, Stockholm, nära Rådmansgatans tunnelbana.
OBS FÖRKUNSKAPER: För att gå kursen ska du ha gått introduktionskurs i filosofisk praxis, SSFP.
Eller … motsvarande grundläggande filosofisk samtalskurs.
LÄRARE: Filosofiska praktierna Ann Lagerström och Malin Sallstedt.

ANMÄLNING: Senast 30 mars 2024 via mail till seminar@ssfp.se
Ange namn, adress, mobil och e-post till dig som ska gå kursen och vart fakturan ska ställas (ifall den ska gå till någon annan än dig).
AVBOKNINGSREGLER: Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart ges ingen återbetalning, men du kan överlåta din plats till någon annan. Kursen genomförs bara vid tillräckligt antal anmälningar.

KURSLEDARE

Image Not Found

Malin Sallstedt är praktiserande medlem i SSFP, leg fysioterapeut, certifierad filosofisk rådgivare APPA, har påbörjat en magisterutbildning vid Södertörns Högskola och arbetar med existentiella samtal med människor med kroniska neurologiska sjukdomar.

Image Not Found

Ann Lagerström ärpraktiserande medlem i SSFP,  existentiell väg- och samtalsledare och utbildar exstentiella samtalsledare. Har skapat samalsmetoden TALAOMLIVET, och studerar på masternivå på Södertörns högskola.

KONTAKT

Ann Lagerström
ann@lagerstrom.nu
0705562556
www.lagerstrom.nu

Malin Sallstedt
malin.sallstedt@gmail.com
070-739 50 90