LIVSFRÅGORNA
– från val till meningen

Det finns livsfrågor – och det vi

Livsfrågorna 1 | MÄNNISKAN

Livsfrågorna 1 | MÄNNISKAN

Ja, vad är det där vi kallar för människan? Vad är det där vi kallar för jag? Och på vilket sätt påverkas vi av vilken syn vi har på oss själva? En dag föddes du.Kastades in i livet. Dök rakt ner i en värld som redan existerat i miljarder år.En värld, en släkt, en familj, en plats som har sin historia och som nu bjudit in dig att ta del av den, bidra till den och föra…

Livsfrågorna 2 | FRIHET

Livsfrågorna 2 | FRIHET

Människan är dömd till frihet. Jean-Paul Sartre, filosof De existentiella tänkarna är oense. Är människan fri och kan göra vad hon vill? Eller finns det begränsningar? Och vilka är de i så fall? Låt oss börja med den verklige frihetsivraren – fransmannen Jean-Paul Sartre som vandrade på Paris gator som filosofins rockstjärna på 60- och 70-talet. På fullt allvar hävdade han att människan är helt fri. Helt. Oavsett vad som händer henne, ja även om hon är inspärrad och…

Livsfrågorna 3 | VAL

Livsfrågorna 3 | VAL

En av de viktigaste förmågorna vi människor har är att vi kan säga ja eller nej – vi kan välja. Men hur kan vi veta vad vi vill? Och hur kan vi kunna skilja vår vilja från andras?Det är lika bra att vi hanterar den stora kontroversen från början: Kan vi människor överhuvudtaget välja?Ja, i högsta grad, menar de existentiella filosoferna. Det kommer vi tillbaka till.Nej, menar många hjärnforskare och de som tror på människan…

Livsfrågor 4 | RELATIONER

Livsfrågor 4 | RELATIONER

Världen och jag är i varandra.Maurice Merleau-Ponty, filosof Hur vi än ser på frihet och val så är det svårt att komma undan att allt vi gör sker i relation. I relation till andra och till världen omkring oss. De tidiga existentiella filosoferna värnade sin självständighet, senare filosofer menar att vi blir endast till i relation till andra. Men hur ska vi få det att gå ihop? Vi föds till en värld som redan existerar,…

Livsfrågorna 5 | DÖDEN

Livsfrågorna 5 | DÖDEN

Världen är utan slut, den kommer att pågå som om ingenting hade hänt. Jag vet, men allt borde upphöra med mig.”Anders Paulerud, författare i sin sista bok Fjärilen i min hjärna, Du kanske inte vill, men nu är det dags att tala om döden. Döden som slutet och döden som möjlighet. Det finns filosofer som vill att vi verkligen begriper hur kort vårt liv är, och de som tycker att det är bortkastad tid att…

Livsfrågorna 6 | MENINGEN

Livsfrågorna 6 | MENINGEN

Gud är en lagom gamal pojke som ser till att det blir frihet där upp och nere.Julia Gahne, 6 år. Finns det någon mening med livet? Ja, finns det någon mening? I det existentiella perspektivet delar man ofta upp meningen i två. Meningen i livet och meningen med livet. Den där första handlar om vårt eget liv. Om varför vi går upp på morgonen. Vad som ger oss energi och gläjde och får oss att…