EXISTENTIELL FILOSOFI |
en introduktion

Här – en introduktion till den existentiella filosofin och filosofen Søren Kierkegaard.
”I vår tid har vi glömt vad det är att existera”, skrev Søren.
Men vad menade han med det?
Søren tänkte sig att vi tappat bort oss själva i våra försök att följa vår omgivning. Och så varnade han, om vi går för långt i anpassning kommer vi att kallas tillbaka till oss själva. En känsla av obehag, ett skav, en tomhet som vi inte förstår – det han kallade för förtvivlan. Och vägen tillbaka – vända intresset från yttervärlden och till oss själva och fråga:
Vem är jag?
Vad vill jag?
Och hur vill jag leva?

Vill du sätta dig in i Kierkegaards tankar och på vilket sätt de kan vara en inspiration för dig kan du göra det i boken:

Konsten att leva innerligt
– läs mer om den här.


Seminariet hölls i regi av SSFP, Svenska sällskapet för filosofisk praxis.
Och vill du lyssna till andra som också talar om filosofi och filosofiska samtal så botanisera här.