TÄNKA TILLSAMMANS |
Existentiella samtal, salonger & retreater

Vi människor är i grunden filosofer, det menar den tyska filosofen Karl Jaspers. Barn spontanfilosoferar och ställer frågor som professionella filosofer också funderar på.
Var är jag när jag sover, handlar förstås om vad ett medvetande är. Varför får du bestämma över mig, är en fråga om makt.
Så låt oss komma tillbaka till barndomens frågande. Låt oss sätta igång och filosofer.
Du behöver inte ha några förkunskaper. Och målet för våra salonger är inte att komma överens.

Ju mer olika vi tänker, desto roligare har vi.

EXISTENTIELLA SALONGER VÅREN 2024