Vem är jag?
Vad vill jag?
Vad är meningen?

Livet ställer frågor till oss.
I ett existentiellt samtal kan vi utforska dem.
Låt oss tillsammans skapa fler möjligheter att tala om livet.

Delta i ett existentiellt samtal. Gå en kurs.
Utbilda dig till samtalsledare.
Och låt dig inspireras av artiklar, böcker och texter.

SALONGER & SAMTAL 2024

Världen ropar på oss. Livet likaså.

Marcia Sá Cavalcante Schuback, filosof

KURSER

UTBILDNING

Att tålmodigt och mödosamt lära mig hur jag ska leva, 
det räcker för mig.

Albert Camus, filosof och författare

VARDAGSFILOSOFI blogg

Det stora är inte att vara den ena eller andra utan att vara sig själv.

Søren Kierkegaard, filosof

PÅ GÅNG | INSPIRATION
FÖR DIG SOM ÄR SAMTALSLEDARE