TALAOMLIVET | individ
Utbilda dig till existentiell samtalsledare


I ett existentiellt samtal finns det möjlighet att både utforska vardagen dilemman och livets djup.
Det här är en utbildning för dig som vill lägga till ett existentiellt filosofiskt perspektiv till din nuvarande praktik.


Existentiella samtal har sina rötter i existentiell filosofi. Sedan antiken har filosoferna undersökt ämnen som är lika aktuella idag som då: Vad är det att vara människa? Hur är det att leva i relation till andra? Och hur kan man hantera sin frihet och alla sina valmöjligheter?

Existentiella samtal är viktiga i vår tid eftersom de inte i första hand är målinriktade utan snarare utforskar människans unika situation med inspiration från filosofin. Samtalet sker i dialog med klientens fråga i fokus och ger möjlighet att vidga sin syn på vad det är att vara människa. Det kan handla om en aktuell livsfråga – arbete, kärlek, val, ansvar – eller om mänskliga grundvillkor som döden och meningen.

UTBILDNINGENS MÅL
Utbildningen Existentiella samtal | individ är en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke – coach, psykoterapeut, psykolog.

Målet för utbildningen är att ge dig en fördjupad kompetens att möta människor som vill utforska sitt eget liv eller vad det är att vara människa. Utbildningen som startar i september 2021 kommer att vara i tre delar, var och en på fem dagar:

UTBILDNINGENS TRE STEG
1. Vad är det att vara människa? Existentiell filosofi och människosyn, teori och reflektion.
2. Vad är det att vara jag? Existentiella samtal | individ 1, metod och självreflektion.
3. Att samtala med andra. Existentiella samtal | individ 2 – praktik, metod och handledning.

Alla tre kurserna innehåller föreläsningar, seminarier, gruppsamtal, egen reflektion och litteraturstudier.
Kurs 2 innebär också existentiell filosofi inriktat på individens livssyn och livssätt, självreflektion, existentiella samtalsmetoder och samtalsövningar. Kursen avslutas med att du skriver en text där du applicerar det existentiella perspektivet på dig själv.
Under kurs tre har du förutom fortsatt filosofisk fördjupning övningsklienter under handledning  och det avslutas med att du skriver en klientsammanfattning.

KOMPETENS
För att gå kursen behöver du ha en grundläggande samtalsutbildning eller ett yrke där du har haft möjlighet att ha individuella samtal. Exempel på yrken: Ledare, HR-personal, konsulter, sjukgymnaster, behandlingsassistenter, psykoterapeuter, pedagoger, psykologer, diakoner, präster, fritidsassistenter, läkare, socionomer, sjuksköterskor, vårdbiträden, ledare etc. Om du är osäker på om din kompetens räcker kontakt oss.

 LITTERATUREN
Kurslitteraturen behandlar existentiell filosofi och samtalsmetodik i form av  böcker och specialskrivet kursmaterial. Den mesta litteraturen är på svenska, men det kan förekomma böcker på engelska. 

 DATUM
Kommer under våren 2021.

VAR
TALAOMLIVET

Rödabergsgatan 3, 
113 33 Stockholm

KOSTNAD
36 800 kr + moms (46 000 kr). Betalas mot faktura i samband med kursstart. Kursavgiften kan vid begäran delas upp.

INFORMATION
Annalena Sund Aillet, ansvarit för TALAOMLIVET | individ
072 3099979
annalena@existentiellt.nu

KURSLEDARE

ANN LAGERSTRÖM
Existentiell samtalsledare, senior ledarskapskonsult, fil. mag., författare, föreläsare.

ANNALENA SUND AILLET
Certifierad existentiell samtalsledare, leg. psykolog, leg, psykoterapeut, handledare.