UTBILDNING | EXISTENTIELLA SAMTAL
för dig som har samtalet som yrke Start 22 januari 2024

Livet ställer frågor – om relationer och jobbet, men också om döden och livets mening. I den existentiella samtalen kan vi utforska både vardagens dilemman och livets djupaste frågor.

Komplettera din nuvarande samtalspraktik med en utbildning i existentiella samtal – filosofi, människosyn och samtalsmetodik.
Nio kursdagar, övningsklienter och handledning.

En vidareutbildning
i samarbete med
GESTALTAKADEMIN

De existentiella filosoferna har en huvudfråga: Vad är det att vara människa? Och sedan mitten av 1800-talet har de vänt och vridit på frågan utan att komma överens. Den ena tror att det är friheten som definierar människan, den andra att det är döden, den tredje menar att om det är något som är avgörande så är det att vi lever i relation – till oss själva, andra och världen omkring oss.

Filosoferna är oense, och just därför är den existentiella filosofin en så rik källa att ösa ur för den som vill utforska sig själv och sitt eget liv. Människan, sa filosofen Gabriel Marcel, är inte ett problem, hon är en rörelse, en process, som ingen annan än hon själv kan förstå.

FRIHET, VAL, RELATIONER, DÖDEN & MENINGEN
– läs mer om de existentiella livsfrågorna

DE EXISTENTIELLA SAMTALENS PRAKTIK
Existentiella samtal är ett ömsesidigt möte mellan två människor där den ena är i fokus. Metoden är filosofisk och undviker fasta teorier och tekniker. Istället utforskar den som deltar i samtalet förutsättningslöst själv sin situation, sina förställningar, sina relationer och om hen vill – mänsklighetens stora frågor. Samtalspartnern bidrar genom att lyssna, fråga, relatera och inte minst genom att erbjuda filosofiska perspektiv. Eller som Gabriel Marcel säger: ”Vi rör oss från liv till filosofi och tillbaka till liv.

Den existentiella filosofin utvecklades redan från början i ett samarbete mellan psykiatriker, psykologer och filosofer. Och en föregångare som den danske filosofen Søren Kierkegaard kopplade redan på 1800-talet ihop sitt eget liv med sin filosofi och utarbetade långt före Freud en egen metod för att få djup kontakt med sitt inre – han kallade den för innerlighet. Idag är den existentiella psykologin en rik flora av teorier och praktiker som samsas trots olika inriktningar.

INTEGRATIVT PERSPEKTIV
Tanken är inte att du ska byta din nuvarande praktik mot det existentiella, utan att du ska komplettera det du redan gör med ytterligare ett perspektiv.

UTBILDNINGEN PASSAR DIG …
… som idag arbetar med individuella samtal med människor. Du kanske är psykoterapeut, psykolog eller terapeut som vill komplettera din nuvarande praktik med ett existentiellt perspektiv. Du kanske arbetar som coach, lärare, läkare, socionom, präst, diakon, HR, i vården – eller något liknande.

VI ANPASSAR ÖVNINGSKLIENTER OCH HANDLEDARE
Du kommer att ha två övningsklienter under utbildningen som du ska träffa tre gånger var. De kan antingen redan ingå i din praktik, eller vara oberoende av den. Du får handledning utifrån din kompetens.

UTBILDNINGEN
Den här utbildningen kommer att ge dig en introduktion till den existentiella filosofin, psykologin, människosynen, samtalsmetodiken och erfarenhet av vägledningens praktik. Efter avslutad utbildning kommer du kunna föra existentiella samtal inspirerade av filosofi där perspektivet kan växla mellan vad det är att vara människa i synnerhet (jag och mitt liv) och i allmänhet (det filosofiska mänskliga perspektivet).
Du behöver inte ha några förkunskaper i filosofi, men utbildning och/eller erfarenhet av att sitta i samtal med individer.
Utbildningen är på nio dagar och du kan se den som ett komplement till den praktik du utövar idag.
Länk till utbildningen på Gestaltakademins hemsida.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiell människosyn och existentiell samtalsmetodik.
• I den första delen av utbildningen praktiserar du dina nya kunskaper på dig själv och ditt eget liv.
• I den andra och tredje delen introduceras metodiken och hur den kan integreras i din nuvarande praktik.
• I den tredje och avslutande delen prövar du dina nya kunskaper tillsammans med två övningsklienter under handledning.

Du kommer att skriva två texter under utbildningen. Den ena utifrån det existentiella perspektivet i relation till dig själv och den andra utifrån din roll som existentiell samtalsledare/vägledare.
Texterna utgår från din egen erfarenhet och ska i första hand ses som ett utforskande och inte som en uppsats.

Ur innehållet:
• Existentiell människosyn.
• Filosofins historia, introduktion.
• Existentiell filosofi, en orientering.
• Existentiell psykologi.
• Existentiellt perspektiv som komplement. Att jobba integrativt.
• Fenomenologisk samtalsmetodik.
• Praktik, 2 klienter x 3 tillfällen.
• Handledning.
• Litteraturstudier.

LITTERATUR
Konsten att leva innerligt, Ann Lagerström & Ted Harris
Existentiell coaching, Ann Lagerström & Elisabeth Serrander
Existentialisterna : en historia om frihet, varat och aprikoscocktails, Sarah Bakewell.
Material i form av pdf:er
(Alla tre böckerna kan köpas till specialpris vid första kurstillfället.)

DATUM
22–23 januari 09–16, 2024
19–20 februari 09–16
18–19 mars 09–16

Handledning halvdagar.
(Tiderna kan justeras beroende på grupperna.)
(Också möjligt att ha handledningen på Zoom om du inte bor i Stockholm.)
22 april
15 maj

3 juni avslutning

ANTAL DELTAGARE
Max 12

VAR
I centrala Stockholm.

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av att hålla i samtal.

KOSTNAD
19 500, ex. moms.

ANMÄLAN senast 10 januari 2024 till här.

UTBILDARE

Ann Lagerström

Existentiell samtalsledare, vägledare, coach, senior ledarskapskonsult, författare, fil mag i praktisk kunskap.

Carina Friberg Frank

Auktoriserad gestaltterapeut, Somatic Experiencing Practioner, certifierad handledare och existentiell coach.

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
info(at)existentiellt.nu

Carina Friberg Frank
‭070 491 25 99‬
cinafribergfrank(at)gmail.com