Kategori LIVSFRÅGORNA

Det finns saker vi kan välja. Och så finns det sådant vi inte kan välja. Som att vi är människor, att vi har ett visst mått av frihet, att vi kan välja, vara med andra, att vi längtar efter mening och att vi en dag ska dö.

De här sex frågorna brukar filosoferna kalla för existentialer eller det givna och jag kalla dem för blomman.
Här kan du bekanta dig med dem.

Livsfrågorna 1 | MÄNNISKAN

Ja, vad är det där vi kallar för människan? Vad är det där vi kallar för jag? Och på vilket sätt påverkas vi av vilken syn vi har på oss själva? En dag föddes du.Kastades in i livet. Dök rakt ner i…

LÄS MER

Livsfrågorna 2 | FRIHET

Människan är dömd till frihet. Jean-Paul Sartre, filosof De existentiella tänkarna är oense. Är människan fri och kan göra vad hon vill? Eller finns det begränsningar? Och vilka är de i så fall? Låt oss börja med den verklige frihetsivraren – fransmannen Jean-Paul Sartre…

LÄS MER

Livsfrågorna 3 | VAL

En av de viktigaste förmågorna vi människor har är att vi kan säga ja eller nej – vi kan välja. Men hur kan vi veta vad vi vill? Och hur kan vi kunna skilja vår vilja från andras?Det är lika…

LÄS MER

Livsfrågor 4 | RELATIONER

Världen och jag är i varandra. Maurice Merleau-Ponty, filosof Hur vi än ser på frihet och val så är det svårt att komma undan att allt vi gör sker i relation. I relation till andra och till världen omkring oss.…

LÄS MER

Livsfrågorna 5 | DÖDEN

Världen är utan slut, den kommer att pågå som om ingenting hade hänt. Jag vet, men allt borde upphöra med mig.” Anders Paulerud, författare i sin sista bok Fjärilen i min hjärna, Du kanske inte vill, men nu är det…

LÄS MER

Livsfrågorna 6 | MENINGEN

Gud är en lagom gamal pojke som ser till att det blir frihet där upp och nere. Julia Gahne, 6 år. Finns det någon mening med livet? Ja, finns det någon mening? I det existentiella perspektivet delar man ofta upp…

LÄS MER