EXISTENTIELL SAMTALEDARE
– lär dig leda existentiella samtal i grupp
Kursstart 5–6 februari 2024

Vad är det att vara människa? 
Vad är frihet, kärlek och meningen? 
Och hur kan vi tala om döden? 
Det finns många livsfrågor, men ont om möjligheter att tala om dem.
Det här är en utbildning för dig som vill vill starta och leda existentiella samtal.

De existentiella samtalen samlar människor i olika åldrar, från olika miljöer, med olika bakgrund som har en sak gemensamt – de vill vrida och vända och utforska livets många frågor. Vissa är allmänt intresserade, andra har en särskild fråga som de inte kommer till rätta med och några söker efter inspiration eller längtar efter att åter förundras över vår komplexa tillvaro. Men oavsett varför de kommit dit så säger de flesta ungefär samma sak:
”Tänk att få möjlighet att tala på det här sättet med helt okända människor.”

Efter att ha arbetat med existentiella grupper i över tio år har jag samlat mina erfarenheten i en metoden TALAOMLIVET. Den bygger på existentiell filosofi och samtalsmetodik och ger deltagarna både trygghet och utmaningar.

Metoden är utforskande och öppen och erbjuder många olika aspekter av det tema som är i fokus. På samma gång får de som är med uppleva hur det är att samtala med djup respekt för vars och ens olikhet och unika sätt att tänka. För i de existentiella samtalen finns inga krav på att vi ska komma överens, tvärtom. Ju mer olika vi tänker desto roligare och intressantare har vi . Här tänker vi helt enkelt själva tillsammans med andra.

Som samtalsledare hjälper du gruppen att hitta öppenhet inför varandra, att utforska livsfrågorna och inspirerar med exempel från filosofin.

Ju mer olika vi tänker, 
desto roligare har vi.

VARFÖR EXISTENTIELLA SAMTAL?
Deltagarna får …
… möjlighet att samtala om livets stora frågor.
… möjlighet att utforska sina egna föreställningar, tankar och känslor. Sin egen mening.
… möjlighet att lyssna på andra utan att döma eller vilja övertyga.
… möjlighet att ta emot andras perspektiv på ett sådant sätt att de berikar deras syn på världen.
… möjlighet att utvidga sin mening med hjälp av andra och med hjälp av filosofin.
… en djupare förståelse för vad det är att var människa och vad det är att vara med andra.

HUR KAN METODEN ANVÄNDAS
• Spontangrupper | på bibliotek, folkbildningen, institutioner, kyrkor etc.
• Temagrupper | konst, teater, film, politik etc.
• Fokusgrupper | En utvald grupp som vill utforska gemensamma frågor – tonåringar, föräldrar, äldre, barn etc.
• Arbetsgrupper | metoden går att använda i alla former av arbetsgrupper som behöver reflektera över verksamheten.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.

I den andra delen av utbildningen kommer du att ha en egen övningsgrupp där du får pröva det du lärt dig, och du har hela tiden handledning.
Som slutarbete skriver du en text där du själv utforskar ett ämne som du sedan kan ha som underlag i ditt framtida arbete som existentiell samtalsledare. Självklart får du hjälp med metod och lämplig litteratur.

Ur innehållet:
• Existentiell filosofi och människosyn.
• Existentiell samtalsmetodik och samtalsledarens roll.
• Genomgång och praktiserande av metoden TALAOMLIVET – existentiella samtal.
• Genomgång av sex grundläggande teman.
• Existentiella samtal i grupp – dels med mig som samtalsledare, dels kommer varje deltagare att leda var sitt samtal med utgildningsgruppen.
• Digitala samtal med äldre – en metod som används på Stadsmissionen, min kollega Jonna Arb kommer och berättar hur de gör.
• Att filosofera med konst – studiebesök på Moderna museet.
• En skrivuppgift
• Praktik – hålla i en egen grupp under handledning.
• Litteraturstudier.

• TALAOMLIVET
Stadsmissionen.

• TALAOMLIVET
Folkuniversitetet.

HUR GÅR ETT EXISTENTIELLT SAMTAL TILL
Det finns många olika sätt att genomföra ett existentiellt samtal men oftast samlas vi kring ett tema. Det kan handla om frihet eller kärlek, döden, relationer, ansvar. Först utforskar vi vad vi själva tänker och tror. Sedan försöker vi vidga vår syn på temat, hitta andra dimensioner, variationer och låter oss inspireras av vad filosofer sagt och tänkt genom tiderna.

FAKTA UTBILDNINGEN
OMFATTNING
7 heldagar 9–16.
Handledning (4 tim), kan ske via zoom.
Tre träffar x ca 2 timmar med egen övningsgrupp.
En skrivuppgift, litteraturstudier.
Handledningen kan sek via zoom för dem som inte bor i Stockholm.

VAR
I centrala Stockholm

NÄR
DATUM vt 2024
5–6 februari
4–5 mars
8–9 april

Övningsgrupperna startar i april direkt eller strax före det tredje kurstillfället.
Du har dina övningsgrupper där du bor.
Minst tre tillfällen med 4-6 deltagare.

6 maj Handledning.
Om du inte bor i Stockholm eller av annan anledning inte kan delta kan du få handledning via Zoom.

4 juni datum Examen på Moderna museet
Avslutning på Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm:
Konst och filosofi med konst- och filosofipedagog Adam Wallenberg
Datumet måste synkas med Moderna museet och kan därför flyttas

ANTAL DELTAGARE
Max 12

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av att hålla i samtal i någon form.

KOSTNAD
För privatpersoner: 19 500 kr ink. moms
För dig som betalar via företag: 19 500 + moms.
Fakturan skickas ut i slutet av januari..
(Fakturan går att dela i två.)

ANMÄLAN
Anmäl dig till ann@existentiellt.nu
Uppge: namn, mobil, mail och tidigare erfarenhet och utbildning.
Sista anmälningsdag 20 februari 2023

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
info@talaomlivet.nu

KURSLEDARE

ANN LAGERSTRÖM
Existentiell samtalsledare, vägledare och filosofisk praktiker.
Författare, journalist, senior ledarskapskonsult.
Fil mag i praktisk kunskap, filosofistudier på Södertörns högskola.
Utvecklat metoderna existentiell coaching, tillsammans med kollegor, och TALAOMLIVET – existentiella samtal

ADAM WALLENBERG
Konstnär och konst- och filosofipedagog med lång erfarenhet av samtal med vuxna, tonåringar och barn. Arbetar bland annat på Moderna museet med filosofivisningar.
Filosofistudier på Södertörns högskola.

JONNA ARB
Existentiell samtalsledare, socionom, skådespelare och ansvarig för social mobilisering på Stadsmissionens Mötesplats Mariatorget i Stockholm.
Leder där existentiella samtalsgrupper enligt TALAOMLIVET-metoden både irl och digitalt.