Låt oss filosofera och utforska RELATIONER

Vad är en relation? Filosoferna vaggar lite fram och tillbaka och funderar. Vissa anser att relationen till dig själv är viktigast. Andra att vi sam-lever med allt som existerar. Några funderar över vänskap och ett par frågar sig: Vad är det att älska?

Visst borde det finnas fler ord för kärlek – ett för kärleken till partnern, ett för kärleken till barn, till föräldrar, ett för konst, ett för naturen eller filosofin, ett för mat, ett för främlingen – och kanske ett för kärleken till livet.

Om vi hade fler ord kunde våra varma känslor blir mer mångdimensionella, få större djup och bredd – kanske skulle vi då också upptäcka flera sätt att vara i relation, flera företeelser att omfamna.

Att vara den som håller samman.

Filosofen Søren Kierkegaard (1813–1855), ni vet en av mina favoriter bland de existententiella tänkarna, menade att det var kärleken som var grunden till allt. Han tänkte sig att världen hölls ihop av kärlek – allt inom oss och allt uttanpå. Och att vi, de enskilda, hade förmågan att vara en del av detta hopphållande. När du tar i ett ting kan du göra det med ett slags avståndstagande – slarvigt, okänsligt, utan att ge det något värde. Samma sak med våra relationer till andra – de kan vara svala, nonchalanta, oengagerade. Eller, som Kierkegaard funderade, så kan vi förstå vår roll som älskande, som sammanhållande och ta oss själva och andra på allvar.

Att vara den som är tillgänglig.


En annan filosof Gabriel Marcel (1889–1973) skrev mycket om att vara tillgänglig. Vi har ett val där, skriver han, att stänga oss ute, eller öppna oss mot världen och vara tillgänglig. Inte att utplåna oss själva, så tänkte han inte, men att vidga bröstkorg och sinne och möta den andre utan filter. Marcel ville inte titta ut på världen, han vill delta. Varje morgon sa han till sig själv: ”Jag är inte publik, jag är en deltagare.”

Så jag tänker att ordet relation innehåller så mycket, att det är själva grunden i vårt möte med oss själva och världen. Jag är i relation till min sömn, till en katt, till de här orden, till dig som läser, till molnen, barnen, arbetet, trädgården, kosmos och luften jag andas.

Så i den här delen av vårt existentiella universum utforskar vi: relationer.

HÄR HITTAR DU MER
OM DU VILL DELA