LIVSFRÅGORNA | Vardagsfilosofi

Det finns frågor som vi alla kommer att möta. Frågor som vi kommer att fundera över och tampas med.
På filosofispråk brukar de kallas för existentialer eller det givna, helt enkel alla människors villkor.
Här kan du läsa och fundera på hur de givna frågorna berör ditt eget liv


OM DU VILL DELA