EXISTENTIELL SALONGER ht23 | Vi utforskar glädje & sorg

Välkommen till en existentiell salong där du både får inblick i vad de existentiella filosoferna tänkt om olika livsfrågor och möjlighet att fundera över vad du själv tror. Denna kväll utforskar vi lycka.

VAD Existentiell salong
TEMA | GLÄDJE 3 oktober 18-20
TEMA | SORG 7 november 18–20
NÄR 3 oktober l 18-20
VAR Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, Stockholm. Rådmansgatans tunnelbana.
VEM Samtalsledare är Ann Lagerström, existentiell vägledare och samtalsledare, författare och utbildare.
AVGIFT 300 kronor
ANMÄL DIG 
Salongen om glädje.
Salongen om sorg.
ARRANGÖR Folkuniversitetet

Livet ställer frågor till oss och den här terminen utforskar vi glädje och sorg. Vad innebär orden, känslorna, tillståndet? Hur ska vi förhålla oss till dem? Går det att göra sig själv glad? Att lindra sin egen sorg? Kan glädjen vara destruktiv och sorgen konstruktiv?

De existentiella filosoferna har funderat över frågorna länge men erbjuder inga slutgiltiga svar. Tvärtom, menar de att de existentiella frågorna måste utforskas av var och en av oss, om och om igen i olika skeden i livet.

Under kvällen får du möjlighet att vidga din syn genom att filosofera tillsammans med andra. Du behöver inte ha några förkunskaper och det finns inga krav på att tänka likadant – de existentiella filosoferna var ständigt oense.
– Ju mer olika vi tänker, desto roligare har vi, konstaterar samtalsledaren och föreläsaren Ann Lagerström.

Så här går det till
Vi kommer att växla mellan kortare föreläsningar om existentiell filosofi, dialog i mindre grupper och samtal i den stora gruppen.

När du vandrar hem efter salongen kan vi lova att du har haft möjlighet att prata med människor som precis som du är intresserade av att filosofera. Och att du har med dig många nya tankar om livets mest centrala frågor som du kan fundera vidare på.

Samtalsledare och föreläsare

Ann Lagerström är existentiell samtalsledare och filosofisk praktiker med studier i existentiell filosofi och psykologi på bland annat Södertörns högskola. Hon har också skrivit flera böcker om det existentiella perspektivet och utvecklat samtalsmetoden TALAOMLIVET.

Mer om Ann här.
Artiklar och texter om vad det är att vara människa.

FOTO Ambreen Hasan på Unsplash