EXISTENTIELL SALONGER vt24 | Vi utforskar andlighet & vänskap

Välkommen till en existentiell salong där du både får inblick i vad de existentiella filosoferna tänkt om olika livsfrågor och möjlighet att fundera över vad du själv tror. Denna kväll utforskar vi lycka.
Det här är ett tillfälle för dig som längtar efter djupare samtal och på samma gång vill träffa nya människor. Vi brukar vara ett 20-tal nyfikna och eftertänksamma på salongerna.
Välkommen du också

VAD Existentiell salong
TEMA | ANDLIGHET 19 mars 18–20
TEMA | VÄNSKAP 23 april 18–20
VAR Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, Stockholm. Rådmansgatans tunnelbana.
VEM Samtalsledare är Ann Lagerström, existentiell vägledare och samtalsledare, författare och utbildare.
AVGIFT 300 kronor
ANMÄL DIG Här kommer du kunna anmäla dig.

ARRANGÖR Folkuniversitetet & TALAOMLIVET

Livet ställer frågor till oss och den här terminen utforskar vi glädje och sorg. Vad innebär orden, känslorna, tillståndet? Hur ska vi förhålla oss till dem? Går det att göra sig själv glad? Att lindra sin egen sorg? Kan glädjen vara destruktiv och sorgen konstruktiv?

De existentiella filosoferna har funderat över frågorna länge men erbjuder inga slutgiltiga svar. Tvärtom, menar de att de existentiella frågorna måste utforskas av var och en av oss, om och om igen i olika skeden i livet.

Under kvällen får du möjlighet att vidga din syn genom att filosofera tillsammans med andra. Du behöver inte ha några förkunskaper och det finns inga krav på att tänka likadant – de existentiella filosoferna var ständigt oense.
– Ju mer olika vi tänker, desto roligare har vi, konstaterar samtalsledaren och föreläsaren Ann Lagerström.

Så här går det till
Vi kommer att växla mellan kortare föreläsningar om existentiell filosofi, dialog i mindre grupper och samtal i den stora gruppen.

När du vandrar hem efter salongen kan vi lova att du har haft möjlighet att prata med människor som precis som du är intresserade av att filosofera. Och att du har med dig många nya tankar om livets mest centrala frågor som du kan fundera vidare på.

ANDLIGHET – 19 mars
Nej, vi kommer inte prata om religion den här kvällen utan utforska om det finns någon djupare mening med att vi existerar. Är det här vi i vanliga fall uppfattar allt? Eller finns det en mening som vi ingår i? Vad det är – ja det får vi tillsammans försöka utforska.. Och kom ihåg: Vi strävar inte efter att komma fram till ett enda svar, eller att vara överens. Ju mer olika vi tänker, desto roligare har vi. Välkommen.

VÄNSKAP  – 23 april
Kärlek, det talar vi mycket om – men vänskap mer sällan. Vad är det att vara en vän? Hur fungerar vänskap? Är det skillnad på kärlek och vänskap – och i så fall vad? Sådant kommer vi utforska den här kväll i april. Välkommen.

Samtalsledare och föreläsare

Ann Lagerström är existentiell samtalsledare och filosofisk praktiker med studier i existentiell filosofi och psykologi på bland annat Södertörns högskola. Hon har också skrivit flera böcker om det existentiella perspektivet och utvecklat samtalsmetoden TALAOMLIVET.

Mer om Ann här.
Artiklar och texter om vad det är att vara människa.

KONTAKT
Ann Lagerström
ann@lagerstrom.nu
070 5562556

FOTO Ambreen Hasan på Unsplash