Author

Ann

Browsing

Det existentiella perspektivet sätter in människan i sitt sammanhang – i världen, i tiden, i relation till sig själv och andra. Med den existentiella filosofin som utgångspunkt närmar vi oss de frågor som livet ställer till oss: Vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag leva? Vart är jag på väg? Och vad är meningen?

I handledningen får du möjlighet att fördjupa din förståelse för livets stora frågor och hur de kommer i uttryck i människors  liv och i deras relationer med andra. Genom att utforska konkreta situationer från ditt  arbete, med hjälp av existentiell filosofi och psykologi,  fördjupas din förståelse. I handledningen ingår också en viss utbildning i fenomenologisk samtalsmetodik och bemötande.

Vår utgångspunkt är den existentiella filosofin som sedan antiken utforskat människans dilemman. Här finns en praktisk livskunskap som är direkt användbar i dag. Genom att gå i utbildning/handledning på Existentiellt Forum får du  både livsfilosofins grunder och konkreta verktyg och metoder som du kan tillämpa direkt, såväl själv som i ditt arbete.

Handledningen lämpar sig för: HR-personal, socionomer, psykologer, psykoterapeuter/terapeuter, chefer, läkare, diakoner, präster, coacher etc.

KONTAKT
info@existentiellt.nu
070 5562556

HANDLEDARE
Ann Lagerström
Fil. mag i praktisk kunskap, ledarskapskonsult, certifierad existentiell coach och vägledare, diplomerad trad. coach, handledare, utbildare, författare.
———————–

————–

Annalena Sund Aillet
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, certifierad existentiell coach.

 

HANDLEDARNAS HANDLEDARE
Vi går själva i handledning för en av världens främsta existentiella psykoterapeuter och handledare Alison Strasser i Australien.

MÅNGA
OLIKA
SKOLOR

Man räknar med att den västerländska filosofin är närmare 3000 år gammal och utvecklas i en komplicerad väv där tänkare från olika århundraden inspirerar varandra. Filosofen Karl Jaspers menar att man inte ska tänka sig filosofihistorien hierarkisk på så sätt att den ena tänkaren helt logiskt leder till den andra. Snarare, menar han, ska man se det som att de inspirerat varandra, kanske också ibland missförstått varandras tankar.
Här en översiktlig karta som du kan använda som inspiration för att söka dig vidare.

Om du är nyfiken på Österländsk och muslimsk filosofi så kan du hitta en liknande karta här.
Ännu har jag inte hittat någon bra översiktlig genomgång av till exempel judisk och afrikansk filosofi. Men jag letar vidare.

TANKAR
FRÅN
ÖST

Nej, de västerländska tänkarna är förstås inte de ända filosoferna. Österländsk filosofi sträcker sig många tusen år bakåt i tiden och har också influerat tänkandet i väst. Redan under antiken påverkades de grekiska filosoferna av Asiens filosofi, och senare har inte minst de muslimska tänkarna haft stor betydelse.
Här en översiktlig om än kortfattad karta som kan ge dig inspiration att söka dig vidare.
En av de existentiella filosofer som skrivit om österländska kolleger är Karl Jaspers.

Om du är nyfiken på en liknande karta över  västerländsk filosofi så hittar du den här.
Ännu har jag inte hittat någon bra översiktlig genomgång av till exempel judisk och afrikansk filosofi. Men jag letar vidare.

Bede Griffiths var en benediktinmunk som levde hela sitt liv i Indien i ett kloster som var öppet för olika religioner.
Jag träffade honom en gång i Stockholm och han är en av de många andliga ledare som jag  känner stor respekt för.
Här i en video från Youtube berättar han om hur han under en stroke mötte den andliga verkligheten i form av kärlek.
“Folk trodde att jag skulle dö. Jag trodde att jag skulle dö”, säger han i filmen. Och berättar hur han förberedde sig. Han bad och väntar men ingenting hände.
Då bestämde han sig för att överlämna sig till “the Mother”, säger han, och en våg av kärlek strömmade genom honom. Det var “det feminina” som öppnade sig, så uppfattade han det. Och det var inte kroppen som dog utan hans vardagsmedvetande.
“När allt försvinner så upptäcker du den där kärleken som är i dig hela tiden. Djupt inom dig utan att du vet om det. Släpp taget så får du se.”
Släpp taget om allt, om alla föreställningar, inte minst den om Gud. Våga låta ditt jag släppa kontrollen.
“Total kärlek. Det är det som finns bakom döden.”

Idag vaknade jag sorgsen. Slog upp ögonen och betraktade världen genom ett dovt filter kryddat med ledsenhet. Varför? Jag vet inte. Kanske är det för att sommaren går så fort och syrenerna är så generösa just denna vecka. Eller också har jag nu börjat förstå att vi i höst ska sälja vårt hus där vi bott i så många år.
Inom existentiell filosofi och psykoterapi talar man inte så mycket om känslor men desto mer om stämningar. En stämning är allt det du är vid en viss tidpunkt. Olika slags känslor som samspelar med varandra, fysiska behov och tecken, tankar som far omkring. Ditt sammanslagna tillfälliga jag helt enkelt.

Ja, jag var sorgsen i morse, men jag var också hungrig, och nöjd över att hela dagen var min. Där fanns en kvardröjande glädje efter gårdagens middag med goda vänner. En diffus känsla i nedre buken som jag inte kände igen och ett starkt behov av att borsta tänderna.
Allt det där påverkade mig och min inställning till mig själv och världen.
Jag konstaterade. Hittade inga svar. Lät vara. Gick upp och kokade kaffe och tänkte att om den där sorgen vill mig något så kommer den väl att klarna under dagen eller försvinna.
En stämning kan vara snabbt övergående, som ett lätt regn som slutar efter en stund. Och det gäller både glädje och sorg. Men den kan också vara ett viktigt meddelande. Ett utrop, en uppmaning, en utmaning.
“Hej där, det är något du inte har uppmärksammat. Något som du kanske ska göra något åt. Något försummat, bortglömt, oreflekterat som vill att du vaknar till.”

ÖVNING
Vilken stämning har du just nu?
Titta bort från skärmen. Blunda kanske och lägg märke till.
Skriv upp kanske, notera. Med tiden blir det en intressant loggbok där du kan upptäcka mönster i ditt innanhav.

FOTO Kelly Sikkema, Unsplashed.

Ja, jag läser många böcker. Mest facklitteratur. Och vissa stannar kvar. Som den hba.

On Looking, Eleven Walks with Expert Eyes
Alexandra Horowitz, 2013
I en tid av informationsbulemi tar författaren Alexandra Horowitz sig an sitt kvarter på Manhattan. Vad finns där alldeles framför henne som hon inte varken, ser hör eller uppfattar? Till sin hjälp tar hon bland annat en fysiker, ett barn och en ljuddesigner. De går längs hennes gamla gator och fram träder en allt rikare stad.
Hon lär sig lyssna utan att benämna. Låta ljuden passera in i henne utan ord. Hon lär sig känna igen trottoardansen, de små anpassningarna vi alla gör i mötet med varandra. Och med nosen i asfalten och öronen på helspänn får en hund visa henne hur världen framträder.
I Alexandra Horowitz 11 promenader ingår både upplevelser och kunskap. Sinnenas upptäckter varvas bland annat med hjärnforskning, ekologi, konstvetenskap och sociologi. Jag både lust- och informationsläser och vill sätta på mig skorna och ge mig ut.
Men nu varnar Alexandra: Bli nu inte en sådan där prestationsinriktad flanör. Att uppleva mer är inte ett krav, bara en möjlighet.
Läsgläjde, kunskap, inspiration

 

• An Existential Approach to Human Development: Philosophical and Therapeutic Perspectives Paperback, Martin Adams (2018)