Fundera med de antika filosoferna

Har du lust att introducera din grupp för de antika filosoferna så har den amerikanske filosofen och psykologen Ran Lahav (en av mia favoriter) skrivit en liten bok som heter just: Contemplating with Ancient Philosophers (Loyev Books, 2023).
Det är en praktisk (och billig) liten bok som presenterar filosofer från olika århundraden under antiken från försokratikerna till skeptikerna.
Förste en presentation av filosofen, sedan en om hans tankar, sedan ett par olika sätt att använda hans tankar i filosoferandet.

Inte minst är jag förtjust i det han kallar för tankefrön där han för varje filosof ger oss tre olika frågor att fundera över.


OM DU VILL DELA