VÄNTRUMMET

EXISTENTIELL SALONGER vt24 | Vi utforskar andlighet & vänskap

Välkommen till en existentiell salong där du både får inblick i vad de existentiella filosoferna tänkt om olika livsfrågor och möjlighet att fundera över vad du själv tror. Denna kväll utforskar vi lycka.
Det här är ett tillfälle för dig som längtar efter djupare samtal och på samma gång vill träffa nya människor. Vi brukar vara ett 20-tal nyfikna och eftertänksamma på salongerna.
Välkommen du också

VAD Existentiell salong
TEMA | ANDLIGHET 19 mars 18–20
TEMA | VÄNSKAP 23 april 18–20
VAR Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, Stockholm. Rådmansgatans tunnelbana.
VEM Samtalsledare är Ann Lagerström, existentiell vägledare och samtalsledare, författare och utbildare.
AVGIFT 300 kronor
ANMÄL DIG Här kommer du kunna anmäla dig.

ARRANGÖR Folkuniversitetet & TALAOMLIVET

Livet ställer frågor till oss och den här terminen utforskar vi glädje och sorg. Vad innebär orden, känslorna, tillståndet? Hur ska vi förhålla oss till dem? Går det att göra sig själv glad? Att lindra sin egen sorg? Kan glädjen vara destruktiv och sorgen konstruktiv?

De existentiella filosoferna har funderat över frågorna länge men erbjuder inga slutgiltiga svar. Tvärtom, menar de att de existentiella frågorna måste utforskas av var och en av oss, om och om igen i olika skeden i livet.

Under kvällen får du möjlighet att vidga din syn genom att filosofera tillsammans med andra. Du behöver inte ha några förkunskaper och det finns inga krav på att tänka likadant – de existentiella filosoferna var ständigt oense.
– Ju mer olika vi tänker, desto roligare har vi, konstaterar samtalsledaren och föreläsaren Ann Lagerström.

Så här går det till
Vi kommer att växla mellan kortare föreläsningar om existentiell filosofi, dialog i mindre grupper och samtal i den stora gruppen.

När du vandrar hem efter salongen kan vi lova att du har haft möjlighet att prata med människor som precis som du är intresserade av att filosofera. Och att du har med dig många nya tankar om livets mest centrala frågor som du kan fundera vidare på.

ANDLIGHET – 19 mars
Nej, vi kommer inte prata om religion den här kvällen utan utforska om det finns någon djupare mening med att vi existerar. Är det här vi i vanliga fall uppfattar allt? Eller finns det en mening som vi ingår i? Vad det är – ja det får vi tillsammans försöka utforska.. Och kom ihåg: Vi strävar inte efter att komma fram till ett enda svar, eller att vara överens. Ju mer olika vi tänker, desto roligare har vi. Välkommen.

VÄNSKAP  – 23 april
Kärlek, det talar vi mycket om – men vänskap mer sällan. Vad är det att vara en vän? Hur fungerar vänskap? Är det skillnad på kärlek och vänskap – och i så fall vad? Sådant kommer vi utforska den här kväll i april. Välkommen.

Samtalsledare och föreläsare

Ann Lagerström är existentiell samtalsledare och filosofisk praktiker med studier i existentiell filosofi och psykologi på bland annat Södertörns högskola. Hon har också skrivit flera böcker om det existentiella perspektivet och utvecklat samtalsmetoden TALAOMLIVET.

Mer om Ann här.
Artiklar och texter om vad det är att vara människa.

KONTAKT
Ann Lagerström
ann@lagerstrom.nu
070 5562556

FOTO Ambreen Hasan på Unsplash

LÄS MEREXISTENTIELL SALONGER vt24 | Vi utforskar andlighet & vänskap

UTBILDNING | EXISTENTIELLA SAMTAL
för dig som har samtalet som yrke Start 22 januari 2024

Livet ställer frågor – om relationer och jobbet, men också om döden och livets mening. I den existentiella samtalen kan vi utforska både vardagens dilemman och livets djupaste frågor.

Komplettera din nuvarande samtalspraktik med en utbildning i existentiella samtal – filosofi, människosyn och samtalsmetodik.
Nio kursdagar, övningsklienter och handledning.

En vidareutbildning
i samarbete med
GESTALTAKADEMIN

De existentiella filosoferna har en huvudfråga: Vad är det att vara människa? Och sedan mitten av 1800-talet har de vänt och vridit på frågan utan att komma överens. Den ena tror att det är friheten som definierar människan, den andra att det är döden, den tredje menar att om det är något som är avgörande så är det att vi lever i relation – till oss själva, andra och världen omkring oss.

Filosoferna är oense, och just därför är den existentiella filosofin en så rik källa att ösa ur för den som vill utforska sig själv och sitt eget liv. Människan, sa filosofen Gabriel Marcel, är inte ett problem, hon är en rörelse, en process, som ingen annan än hon själv kan förstå.

FRIHET, VAL, RELATIONER, DÖDEN & MENINGEN
– läs mer om de existentiella livsfrågorna

DE EXISTENTIELLA SAMTALENS PRAKTIK
Existentiella samtal är ett ömsesidigt möte mellan två människor där den ena är i fokus. Metoden är filosofisk och undviker fasta teorier och tekniker. Istället utforskar den som deltar i samtalet förutsättningslöst själv sin situation, sina förställningar, sina relationer och om hen vill – mänsklighetens stora frågor. Samtalspartnern bidrar genom att lyssna, fråga, relatera och inte minst genom att erbjuda filosofiska perspektiv. Eller som Gabriel Marcel säger: ”Vi rör oss från liv till filosofi och tillbaka till liv.

Den existentiella filosofin utvecklades redan från början i ett samarbete mellan psykiatriker, psykologer och filosofer. Och en föregångare som den danske filosofen Søren Kierkegaard kopplade redan på 1800-talet ihop sitt eget liv med sin filosofi och utarbetade långt före Freud en egen metod för att få djup kontakt med sitt inre – han kallade den för innerlighet. Idag är den existentiella psykologin en rik flora av teorier och praktiker som samsas trots olika inriktningar.

INTEGRATIVT PERSPEKTIV
Tanken är inte att du ska byta din nuvarande praktik mot det existentiella, utan att du ska komplettera det du redan gör med ytterligare ett perspektiv.

UTBILDNINGEN PASSAR DIG …
… som idag arbetar med individuella samtal med människor. Du kanske är psykoterapeut, psykolog eller terapeut som vill komplettera din nuvarande praktik med ett existentiellt perspektiv. Du kanske arbetar som coach, lärare, läkare, socionom, präst, diakon, HR, i vården – eller något liknande.

VI ANPASSAR ÖVNINGSKLIENTER OCH HANDLEDARE
Du kommer att ha två övningsklienter under utbildningen som du ska träffa tre gånger var. De kan antingen redan ingå i din praktik, eller vara oberoende av den. Du får handledning utifrån din kompetens.

UTBILDNINGEN
Den här utbildningen kommer att ge dig en introduktion till den existentiella filosofin, psykologin, människosynen, samtalsmetodiken och erfarenhet av vägledningens praktik. Efter avslutad utbildning kommer du kunna föra existentiella samtal inspirerade av filosofi där perspektivet kan växla mellan vad det är att vara människa i synnerhet (jag och mitt liv) och i allmänhet (det filosofiska mänskliga perspektivet).
Du behöver inte ha några förkunskaper i filosofi, men utbildning och/eller erfarenhet av att sitta i samtal med individer.
Utbildningen är på nio dagar och du kan se den som ett komplement till den praktik du utövar idag.
Länk till utbildningen på Gestaltakademins hemsida.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiell människosyn och existentiell samtalsmetodik.
• I den första delen av utbildningen praktiserar du dina nya kunskaper på dig själv och ditt eget liv.
• I den andra och tredje delen introduceras metodiken och hur den kan integreras i din nuvarande praktik.
• I den tredje och avslutande delen prövar du dina nya kunskaper tillsammans med två övningsklienter under handledning.

Du kommer att skriva två texter under utbildningen. Den ena utifrån det existentiella perspektivet i relation till dig själv och den andra utifrån din roll som existentiell samtalsledare/vägledare.
Texterna utgår från din egen erfarenhet och ska i första hand ses som ett utforskande och inte som en uppsats.

Ur innehållet:
• Existentiell människosyn.
• Filosofins historia, introduktion.
• Existentiell filosofi, en orientering.
• Existentiell psykologi.
• Existentiellt perspektiv som komplement. Att jobba integrativt.
• Fenomenologisk samtalsmetodik.
• Praktik, 2 klienter x 3 tillfällen.
• Handledning.
• Litteraturstudier.

LITTERATUR
Konsten att leva innerligt, Ann Lagerström & Ted Harris
Existentiell coaching, Ann Lagerström & Elisabeth Serrander
Existentialisterna : en historia om frihet, varat och aprikoscocktails, Sarah Bakewell.
Material i form av pdf:er
(Alla tre böckerna kan köpas till specialpris vid första kurstillfället.)

DATUM
22–23 januari 09–16, 2024
19–20 februari 09–16
18–19 mars 09–16

Handledning halvdagar.
(Tiderna kan justeras beroende på grupperna.)
(Också möjligt att ha handledningen på Zoom om du inte bor i Stockholm.)
22 april
15 maj

3 juni avslutning

ANTAL DELTAGARE
Max 12

VAR
I centrala Stockholm.

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av att hålla i samtal.

KOSTNAD
19 500, ex. moms.

ANMÄLAN senast 10 januari 2024 till här.

UTBILDARE

Ann Lagerström

Existentiell samtalsledare, vägledare, coach, senior ledarskapskonsult, författare, fil mag i praktisk kunskap.

Carina Friberg Frank

Auktoriserad gestaltterapeut, Somatic Experiencing Practioner, certifierad handledare och existentiell coach.

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
info(at)existentiellt.nu

Carina Friberg Frank
‭070 491 25 99‬
cinafribergfrank(at)gmail.com

LÄS MERUTBILDNING | EXISTENTIELLA SAMTAL
för dig som har samtalet som yrke Start 22 januari 2024

EXISTENTIELL SAMTALEDARE
– lär dig leda existentiella samtal i grupp
Kursstart 5–6 februari 2024

Vad är det att vara människa? 
Vad är frihet, kärlek och meningen? 
Och hur kan vi tala om döden? 
Det finns många livsfrågor, men ont om möjligheter att tala om dem.
Det här är en utbildning för dig som vill vill starta och leda existentiella samtal.

De existentiella samtalen samlar människor i olika åldrar, från olika miljöer, med olika bakgrund som har en sak gemensamt – de vill vrida och vända och utforska livets många frågor. Vissa är allmänt intresserade, andra har en särskild fråga som de inte kommer till rätta med och några söker efter inspiration eller längtar efter att åter förundras över vår komplexa tillvaro. Men oavsett varför de kommit dit så säger de flesta ungefär samma sak:
”Tänk att få möjlighet att tala på det här sättet med helt okända människor.”

Efter att ha arbetat med existentiella grupper i över tio år har jag samlat mina erfarenheten i en metoden TALAOMLIVET. Den bygger på existentiell filosofi och samtalsmetodik och ger deltagarna både trygghet och utmaningar.

Metoden är utforskande och öppen och erbjuder många olika aspekter av det tema som är i fokus. På samma gång får de som är med uppleva hur det är att samtala med djup respekt för vars och ens olikhet och unika sätt att tänka. För i de existentiella samtalen finns inga krav på att vi ska komma överens, tvärtom. Ju mer olika vi tänker desto roligare och intressantare har vi . Här tänker vi helt enkelt själva tillsammans med andra.

Som samtalsledare hjälper du gruppen att hitta öppenhet inför varandra, att utforska livsfrågorna och inspirerar med exempel från filosofin.

Ju mer olika vi tänker, 
desto roligare har vi.

VARFÖR EXISTENTIELLA SAMTAL?
Deltagarna får …
… möjlighet att samtala om livets stora frågor.
… möjlighet att utforska sina egna föreställningar, tankar och känslor. Sin egen mening.
… möjlighet att lyssna på andra utan att döma eller vilja övertyga.
… möjlighet att ta emot andras perspektiv på ett sådant sätt att de berikar deras syn på världen.
… möjlighet att utvidga sin mening med hjälp av andra och med hjälp av filosofin.
… en djupare förståelse för vad det är att var människa och vad det är att vara med andra.

HUR KAN METODEN ANVÄNDAS
• Spontangrupper | på bibliotek, folkbildningen, institutioner, kyrkor etc.
• Temagrupper | konst, teater, film, politik etc.
• Fokusgrupper | En utvald grupp som vill utforska gemensamma frågor – tonåringar, föräldrar, äldre, barn etc.
• Arbetsgrupper | metoden går att använda i alla former av arbetsgrupper som behöver reflektera över verksamheten.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.

I den andra delen av utbildningen kommer du att ha en egen övningsgrupp där du får pröva det du lärt dig, och du har hela tiden handledning.
Som slutarbete skriver du en text där du själv utforskar ett ämne som du sedan kan ha som underlag i ditt framtida arbete som existentiell samtalsledare. Självklart får du hjälp med metod och lämplig litteratur.

Ur innehållet:
• Existentiell filosofi och människosyn.
• Existentiell samtalsmetodik och samtalsledarens roll.
• Genomgång och praktiserande av metoden TALAOMLIVET – existentiella samtal.
• Genomgång av sex grundläggande teman.
• Existentiella samtal i grupp – dels med mig som samtalsledare, dels kommer varje deltagare att leda var sitt samtal med utgildningsgruppen.
• Digitala samtal med äldre – en metod som används på Stadsmissionen, min kollega Jonna Arb kommer och berättar hur de gör.
• Att filosofera med konst – studiebesök på Moderna museet.
• En skrivuppgift
• Praktik – hålla i en egen grupp under handledning.
• Litteraturstudier.

• TALAOMLIVET
Stadsmissionen.

• TALAOMLIVET
Folkuniversitetet.

HUR GÅR ETT EXISTENTIELLT SAMTAL TILL
Det finns många olika sätt att genomföra ett existentiellt samtal men oftast samlas vi kring ett tema. Det kan handla om frihet eller kärlek, döden, relationer, ansvar. Först utforskar vi vad vi själva tänker och tror. Sedan försöker vi vidga vår syn på temat, hitta andra dimensioner, variationer och låter oss inspireras av vad filosofer sagt och tänkt genom tiderna.

FAKTA UTBILDNINGEN
OMFATTNING
7 heldagar 9–16.
Handledning (4 tim), kan ske via zoom.
Tre träffar x ca 2 timmar med egen övningsgrupp.
En skrivuppgift, litteraturstudier.
Handledningen kan sek via zoom för dem som inte bor i Stockholm.

VAR
I centrala Stockholm

NÄR
DATUM vt 2024
5–6 februari
4–5 mars
8–9 april

Övningsgrupperna startar i april direkt eller strax före det tredje kurstillfället.
Du har dina övningsgrupper där du bor.
Minst tre tillfällen med 4-6 deltagare.

6 maj Handledning.
Om du inte bor i Stockholm eller av annan anledning inte kan delta kan du få handledning via Zoom.

4 juni datum Examen på Moderna museet
Avslutning på Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm:
Konst och filosofi med konst- och filosofipedagog Adam Wallenberg
Datumet måste synkas med Moderna museet och kan därför flyttas

ANTAL DELTAGARE
Max 12

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av att hålla i samtal i någon form.

KOSTNAD
För privatpersoner: 19 500 kr ink. moms
För dig som betalar via företag: 19 500 + moms.
Fakturan skickas ut i slutet av januari..
(Fakturan går att dela i två.)

ANMÄLAN
Anmäl dig till ann@existentiellt.nu
Uppge: namn, mobil, mail och tidigare erfarenhet och utbildning.
Sista anmälningsdag 20 februari 2023

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
info@talaomlivet.nu

KURSLEDARE

ANN LAGERSTRÖM
Existentiell samtalsledare, vägledare och filosofisk praktiker.
Författare, journalist, senior ledarskapskonsult.
Fil mag i praktisk kunskap, filosofistudier på Södertörns högskola.
Utvecklat metoderna existentiell coaching, tillsammans med kollegor, och TALAOMLIVET – existentiella samtal

ADAM WALLENBERG
Konstnär och konst- och filosofipedagog med lång erfarenhet av samtal med vuxna, tonåringar och barn. Arbetar bland annat på Moderna museet med filosofivisningar.
Filosofistudier på Södertörns högskola.

JONNA ARB
Existentiell samtalsledare, socionom, skådespelare och ansvarig för social mobilisering på Stadsmissionens Mötesplats Mariatorget i Stockholm.
Leder där existentiella samtalsgrupper enligt TALAOMLIVET-metoden både irl och digitalt.LÄS MEREXISTENTIELL SAMTALEDARE
– lär dig leda existentiella samtal i grupp
Kursstart 5–6 februari 2024

LÅT OSS TALA OM DÖDEN Fakta, filosofi och samtalsmetoder Heldagskurs 6 november 2023

Den här dagen ska vi ägna oss åt det som många av oss skjuter ifrån oss – döden. Döden som en lika naturlig del av livet som födelsen. Döden som den vi alla kommer att möta. Döden som vi behöver lära oss att tala om.

Och vi ska ta oss an ämnet ur många olika aspekter:
Biologiskt. Hur går det till att dö? Kroppen, vad händer med den? Den döende hur reagerar han eller hon?
Ta med dig alla dina frågor.
• Filosofiskt. Hur ser de existentiella filosoferna på döden? Är den bara meningslös, eller finns det någon mening?
• Andligt. De olika religionerna, vad säger de? Är döden slutet, eller tänker de sig en fortsättning? Och i så fall vilken?
Och sen kanske det viktigaste av allt.
Hur talar man om döden? Vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter och så prövar vi.

Din död är en del av världsordningen. 
Den är en del av världens liv.”

Michelle de Montaigne, författare 1533-1592

Döden och livet hör ihop
Låter det dyster? Det blir det inte? Döden hör ihop med livet och meningen, med gråten, men också med skrattet, med sorgen men också med livslusten.
.
Så förbered dig på en dag där du får en fördjupad kunskap om döden och där du kommer återvända hem eller till ditt arbete förberedd på att med intresse tala om döden med familj, vänner, anhöriga, döende och oroliga medarbetare.

FAKTA
VAD | Ett seminarium om döden och hur vi kan prata om den.
NÄR | 6 november 2023 10-16.
VAR | TALAOMLIVET, Rödabergstatan 3, 113 33 Stockholm.
Blir vi fler än tio kommer vi vara i en annan större lokal i Vasastan.
KOSTNAD | 1 495 ink. moms för dig som kommer privat och + moms för dig som betalar på faktura.

ANMÄLAN Här kan du anmäla dig

KONTAKT Ann Lagerström, ann@lagerstrom.nu, 070 5562556
Richard Skröder, richardskroder@hotmail.com, 070 3161373‬

KURSLEDARE

Richard Skröder
Richard har arbetat många år som överläkare i palliativ vård i Stockholm. Han har följt patienter under deras sista tid, talat med dem, med deras anhöriga, med vuxna och barn. Han är också utbildad existentiell samtalsledare, både för grupper och individer och har handlett läkare i konsten att möta patienter i dödens närhet.

Ann Lagerström
Existentiell samtalsledare för grupper och individer. Filosofisk praktiker och senior ledarskapskonsult med lång erfarenhet av olika former av samtal. Introducerat existentiell coaching i Sverige, utarbetat metoden TALAOMLIVET – existentiella samtal och går just nu masterprogrammet på Södertörns högskola i praktisk kunskap

LÄS MERLÅT OSS TALA OM DÖDEN Fakta, filosofi och samtalsmetoder Heldagskurs 6 november 2023

DIGITAL SAMTALSGRUPP
TALAOMLIVET | insikt
Och nu då? Livet efter 60+
Start 14 december 2020

Livet efter 60, hur ska det bli? Arbetslivet förändras, kroppen gör sig påmind och frågan är vad man nu ska fylla tiden med. Ska man fortsätta som vanligt? Eller hitta en ny riktning, en ny mening?
Välkommen till en existentiell samtalsgrupp där vi frågar oss – och nu då?


I det existentiella perspektivet kallas de för gränssituationer – tider då vårt sätt att leva, eller vår syn på livet inte längre riktigt fungerar. Det kan vara en dramatisk upplevelse – död, arbetslöshet, sjukdom, ett barn – eller en ny livsperiod, som gör oss lätt undrande och utan riktig riktning.
Livet efter 60 kan vara en sån period. Arbetslivet förändras, kroppen gör sig påmind och frågan är vad man nu ska fylla tiden med. Ska man fortsätta som vanligt? Eller hitta en ny riktning, en ny mening?

Låt oss tala om det i ett existentiell samtal som blandar inspiration från de existentiella tänkarna och filosoferna med deltagarnas egen erfarenhet och insikter.

VI TESTAR DIGITALT
Det digitala mötet har verkligen sina begränsningar. Men nu när vi inte får träffas i verkliga livet så får vi pröva att utveckla andra sätt att kommunicera.

Så här gör vi.
Få deltagare – sex stycken.
Vi växlar med att dela erfarenheter, få inspel från filosoferna och filosofera utifrån det.
Vi samtalar i helgrupp, men också två och två där chansen att nå varandra digitalt är större.
Varje träff har ett tema. Det första väljer jag, sedan får ni deltagare tillsammans bestämma.
Vi talar om frihet – ja kan vi göra vad vi vill nu?
Om relationer – ändras de så här lite senare i livet?
Om meningen förstås och så får vi inte glömma döden.

Mellan gångerna har du möjlighet att fundera vidare, utforska djupare, pröva de nya tankarna mot dina vanliga och mot verkligheten i vardagen.

NÄR
14 december, 28 december, 4 januari.
18.30-21.00
(Efter det utvärderar vi och bokar eventuellt nya möten under 2021.)

HUR
Zoom – ett digitalt verktyg som jag kan bjuda in er till.
Så här kopplar man upp sig mot Zoom.

HUR MÅNGA
Max sex deltagare.

VILKA
För alla som närmar sig eller är 60+.

FÖRKUNSKAPER
Du behöver inga förskunskaper.

KOSTNAD
1 485 ink. moms.

ANMÄLAN
Här kan du anmäla dig.

INFO
Vill du veta mer, hör av dig:
info@talaomlivet.nu
070 5562556

KURSLEDARE

LÄS MERDIGITAL SAMTALSGRUPP
TALAOMLIVET | insikt
Och nu då? Livet efter 60+
Start 14 december 2020

ZOOMTIPS

När du anmäler dig till ett Zoom-event kommer du att få en länk skickad till dig.
Det kommer se ut så här:

EXEMPEL:


Topic: Vad är det att vara människa
Time: Datum och tid

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86903973116?pwd=dXAwL2g4VmtyTVN


När du trycker på länken kommer du till ett startfönster hos Zoom.
Tryck på symbolen längst ner till vänster: Join Audio.
Då kommer du få en fråga: Join with computer audio. Tryck Yes.
Nu är du inne i gruppen, men för att kunna delta fullt ut behöver du här trycka på en symbol med en kamera som startar din dators kamera och gör att vi kan se dig.

Jag kommer inte att kunna hjälpa dig logga in, men öppnar länken en halvtimme före seminariet börjar så att själv eller med hjälp av en vän eller närstående kan logga in i lugn och ro.

LÄS MERZOOMTIPS

TALAOMLIVET | Vad är ett existentiellt samtal?

Vad är det vi menar när vi bjuder in dig till ett existentiellt samtal.
Här kan du läsa om vad vi utgår ifrån och hur samtalen går till. 

Vill du veta mer hör gärna av dig.
Ann Lagerström, info@existentiellt.nu • 070 5562556

Vill du boka ett existentiellt samtal? 

Att vara människa är att befinna sig i en korseld av möjligheter och begränsningar. I existentiella samtal erbjuds plats för reflektioner kring alla former av livsfrågor. Du kan ta upp något aktuellt eller utforska grundläggande frågor som människor ställt sig i alla tider: Vem är jag? Vad vill jag? Vad är meningen med mitt liv? Och hur ska jag förhålla mig till döden?

De existentiella samtalen har sina rötter i den existentiella filosofin som sedan antiken undersökt vad det är att vara människa. Bilden som träder fram är både komplex och självklar. Människan är en varelse i rörelse. Från det att vi föds till dess att vi dör förändras vi. Det är både vårt biologiska jag som växer, mognar och åldras och vårt sätt att ta emot oss själva och världen som omdanas. Det är dessutom inte bara vi själva som ändras, allt omkring oss förvandlas också. Naturen rör sig, samhället omvandlas och de människor som vi lever med är inne i sin egen process.

Mitt i denna ström försöker vi orientera oss, samarbeta med vår omgivning och forma ett liv som är gott att leva. Att allt förflyttar sig låter komplicerat, men är på samma gång en förutsättning för att vi ska kunna ta oss själva och vårt liv på allvar. Om vi vore likadana hela tiden, fasta i vår struktur, skulle det inte finnas någon möjlighet till förändring. Nu står vi inför oändligt många möjligheter, frågan är bara hur vi ska hantera dem.

I både enskilda samtal och i grupperna växlar vi mellan att utforskar de existentiella frågorna i vårt eget liv och vad det är att vara människa i allmänhet. Vad menar jag när jag talar om meningen med livet, vad är gemensamt för oss människor och vad är individuellt? Och så låter vi oss inspireras av de existentiella filosoferna. Vad har de tänkt genom tiderna?

OLIKA SLAGS SAMTAL – enskilda, i grupp och för ledare

TALOMLIVET | individ
I de enskilda samtalen är fokuset helt på dig, din livssyn och ditt livssätt.

TALAOMLIVET | insikt
I grupperna filosoferar vi och växlar vi mellan filosofernas, vårt eget och de andra deltagarnas perspektiv.

TALAOMLIVET | ledare
I samtalen för ledare finns plats både för dig själv och för din arbetssituation och ditt ledarskap.

Vill du gå i en samtalsgrupp eller utforska ditt eget liv i ett existentiellt samtal? Just nu under hösten 2020 anpassar vi verksamheten till covid. Vi kommer att erbjuda korta utbildningar och samtalsgrupper med få deltagare, och du kan förstås gå i enskilda samtal antingen här i Rödabergen eller på Zoom.

Vill du utbilda dig till existentiell samtalsledare så att du kan leda egna existentiella samtal, antingen enskilt eller i grupp? Kanske vill du komplettera det samtalsyrke du redan har, eller starta en egen verksamhet.

Existentiell samtalsledare | grupp startar i 18 januari 2021.
Existentiell samtalsledare | individ startar september 2021

Den danske filosofen Sören Kierkegaard, som är en av de tidiga föregångarna till den existentiella filosofin, pekar på viktiga funktioner hos människan i hennes möte med världen. Förutom att människan hela tiden är föränderlig så har hon ett stort mått av frihet och en vilja som kan hjälpa henne att möta den okända framtiden. Hon har också förmågan att hitta sin vilja och omvandla den till handling. Detta är utgångspunkten för existentiella samtal.

När vi möter en annan människa för samtal tar vi emot henne som den unika individ hon är och försöker bidra med perspektiv som hjälper henne att själv förstå sitt vara i världen, både i förhållande till sig själv och till sitt sammanhang. Vi försöker bredda förståelsen av hennes livssyn, livssätt och livsfrågor. Vi gör det genom att skapa en miljö som gör det möjligt för henne eller honom att hitta tillbaka till sin egen vilja och skapa en konstruktiv handlingsplan för framtiden.

Utforskandet sker helt på vår gästs villkor. Gästen är sitt eget facit. Det är hon som försöker förstå sig själv och sin situation. Vi som existentiella samtalsledare är en slags medresenärer med särskild kompetens som genom att lyssna och ställa frågor kan bredda utforskandet med hjälp av den existentiella filosofin.

Att leva innebär utifrån ett existentiellt perspektiv automatiskt att livet då och då blir svårt. Det ingår i människans villkor. Lidandet i form av smärtsamma känslor och svåra avgöranden är inte bara något som hör livet till, utan betraktas som en möjlighet för oss att utvecklas i mötet med verkligheten.

Utifrån existentiellt tänkande kan man se att vi människor till att börja med möter världen genom att försöka förstå den. Vi tar till oss kunskap och värderingar av andra, framförallt från vår närmaste omgivning, men också från lärare, vänner, litteratur och sociala medier. Redan små barn visar tydligt vad de inte vill och vad de vill: jag vill inte sova, jag vill sova, inte äta, äta. Det lilla barnet smakar på och sträcker sig efter leksaker och avvisar människor som barnet inte känner sig tryggt med. Parallellt med den egna viljan bygger vi upp föreställningarna som vi plockat upp från andra. Till en början kan det fungera bra, men med tiden kan det uppstå en inre strid mellan det andra vill och det jag själv vill, mellan det allmännas mening och min egen. Det väcks ett obehag, som vi kan kalla för skav. Det här är en form av mänskligt lidande som ställer oss inför en valsituation. Ska jag anpassa mig till samhället och de andra, eller ska jag träda fram som den unika individ jag är och lyssna på mig själv och ställa mig på min egen sida? Om skavet ignoreras kan det växa sig starkare tills dess det måste tas om hand.

Ska jag anpassa mig till samhället och de andra,
eller ska jag träda fram som den unika individ jag är
och lyssna på mig själv och ställa mig på min egen sida? 

Samtalsklienter kan ofta ha olika former av skav. Det är inte alltid så tydligt, men för det mesta kommer frågan upp om vad som ska få styra hennes liv: den egna viljan eller andras? Obehag av det här slaget menar existentiella tänkare är positivt för människan. Kierkegaard kallar det för förtvivlanoch manar både sig själv och andra att utforska vad den där känslan berättar om oss och vår relation till omgivning. Metoden för att söka ett svar kallar Kierkegaard för innerlighet. Att vara innerlig är att ömsint vända sig inåt och lyssna till sina egna svar, ta dem på allvar, välja och handla.

Att vara innerlig är att ömsint vända sig inåt 
och lyssna till sina egna svar, 
ta dem på allvar, välja och handla.

Behovet av att söka sin vilja är ett tema som passar bra för existentiella samtal, men de passar också för funderingar kring stress, relationer, arbete, mål och mening att göra. Det händer att klienter kommer för att specifikt tala om djupare existentiella frågor och allt sådant som hör livet till är vi naturligtvis öppna för.

Den existentiella samtalspartnern är i relation till gästen inte en expert, varken på mänskligt liv i största allmänhet eller gästen i synnerhet. Istället erbjuder hon eller han  ett utforskande samtal utifrån sin kompetens i existentiell filosofi och fenomenologisk samtalsmetodik med klientens fråga i centrum. Det två människor som möts, med allt vad det innebär, men det är klientens livsvärld som är i centrum. Den specifika rollen som existentiell samtalsledare förutsätter ett kontinuerligt inhämtande av filosofisk kunskap och självreflektion.

FILOSFISKA RÖTTER

Existentiella samtal vilar på existentiell filosofi och fenomenologisk samtalsmetodik. 
Det var antika filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles som började koppla ihop filosofiskt utforskande med hur vi människor lever våra liv. Deras tankar har sedan i modern tid plockats upp av filosofer som Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir, Albert Camus, Gabriel Marcel och Karl Jaspers och nutida filosofer som Jonna Bornemark.

De moderna existensfilosoferna har utvecklat ett nytt sätt att se på människans stora frågor och hur de hängde ihop med individens liv och hälsa. 
Idag är de existentiella samtalen en del av en mångfacetterad existentiell rörelse i Europa, USA, Kanada, Latinamerika, Afrika och Asien.

I Sverige kan man till exempel studera existentiell filosofi på Södertörns högskola.
Filosofi.
Det existentiella samtalet.

LÄS MERTALAOMLIVET | Vad är ett existentiellt samtal?

TALAOMLIVET | individ
Utbilda dig till existentiell samtalsledare


I ett existentiellt samtal finns det möjlighet att både utforska vardagen dilemman och livets djup.
Det här är en utbildning för dig som vill lägga till ett existentiellt filosofiskt perspektiv till din nuvarande praktik.


Existentiella samtal har sina rötter i existentiell filosofi. Sedan antiken har filosoferna undersökt ämnen som är lika aktuella idag som då: Vad är det att vara människa? Hur är det att leva i relation till andra? Och hur kan man hantera sin frihet och alla sina valmöjligheter?

Existentiella samtal är viktiga i vår tid eftersom de inte i första hand är målinriktade utan snarare utforskar människans unika situation med inspiration från filosofin. Samtalet sker i dialog med klientens fråga i fokus och ger möjlighet att vidga sin syn på vad det är att vara människa. Det kan handla om en aktuell livsfråga – arbete, kärlek, val, ansvar – eller om mänskliga grundvillkor som döden och meningen.

UTBILDNINGENS MÅL
Utbildningen Existentiella samtal | individ är en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke – coach, psykoterapeut, psykolog.

Målet för utbildningen är att ge dig en fördjupad kompetens att möta människor som vill utforska sitt eget liv eller vad det är att vara människa. Utbildningen som startar i september 2021 kommer att vara i tre delar, var och en på fem dagar:

UTBILDNINGENS TRE STEG
1. Vad är det att vara människa? Existentiell filosofi och människosyn, teori och reflektion.
2. Vad är det att vara jag? Existentiella samtal | individ 1, metod och självreflektion.
3. Att samtala med andra. Existentiella samtal | individ 2 – praktik, metod och handledning.

Alla tre kurserna innehåller föreläsningar, seminarier, gruppsamtal, egen reflektion och litteraturstudier.
Kurs 2 innebär också existentiell filosofi inriktat på individens livssyn och livssätt, självreflektion, existentiella samtalsmetoder och samtalsövningar. Kursen avslutas med att du skriver en text där du applicerar det existentiella perspektivet på dig själv.
Under kurs tre har du förutom fortsatt filosofisk fördjupning övningsklienter under handledning  och det avslutas med att du skriver en klientsammanfattning.

KOMPETENS
För att gå kursen behöver du ha en grundläggande samtalsutbildning eller ett yrke där du har haft möjlighet att ha individuella samtal. Exempel på yrken: Ledare, HR-personal, konsulter, sjukgymnaster, behandlingsassistenter, psykoterapeuter, pedagoger, psykologer, diakoner, präster, fritidsassistenter, läkare, socionomer, sjuksköterskor, vårdbiträden, ledare etc. Om du är osäker på om din kompetens räcker kontakt oss.

 LITTERATUREN
Kurslitteraturen behandlar existentiell filosofi och samtalsmetodik i form av  böcker och specialskrivet kursmaterial. Den mesta litteraturen är på svenska, men det kan förekomma böcker på engelska. 

 DATUM
Kommer under våren 2021.

VAR
TALAOMLIVET

Rödabergsgatan 3, 
113 33 Stockholm

KOSTNAD
36 800 kr + moms (46 000 kr). Betalas mot faktura i samband med kursstart. Kursavgiften kan vid begäran delas upp.

INFORMATION
Annalena Sund Aillet, ansvarit för TALAOMLIVET | individ
072 3099979
annalena@existentiellt.nu

KURSLEDARE

ANN LAGERSTRÖM
Existentiell samtalsledare, senior ledarskapskonsult, fil. mag., författare, föreläsare.

ANNALENA SUND AILLET
Certifierad existentiell samtalsledare, leg. psykolog, leg, psykoterapeut, handledare.

LÄS MERTALAOMLIVET | individ
Utbilda dig till existentiell samtalsledare

TALAOMLIVET | insikt
Start 14 februari

Vem är jag? 
Vad vill jag? 
Och vad är meningen?

TALAOMLIVET | insikt passar dig som vill utforska ditt liv tillsammans med andra. Den existentiella filosofin ställer grundläggande frågor om vad det är att vara människa och ber dig att hitta dina egna svar. TALOMLIVET | insikt är en resa både i filosofin och i ditt eget liv. Vi utgår från det som är gemensamt för oss – vad det är att vara människa, hur stor frihet har vi, hur vi kan hitta vår vilja, vad det är att leva i relation till andra och om finns det någon mening.

Vi utgår från filosofin – och med hjälp av händelser ur vårt eget liv som berört oss försöker vi enskilt och gemensamt fördjupa och utvidga både vårt sätt att se på oss själva, på andra och världen.
Från det individuella och specifika rör vi oss mot det allmänna och sedan tillbaka igen. Det blir inga föreläsningar men introduktion och inspiration, egen reflektion, samtal i par och i grupp. 

… att visa tålamod inför allt som är olöst i ditt hjärta och försöka älska frågorna i sig, som låsta rum och som böcker som är skrivna på främmande språk.

Rainer Maria Rilke (1875-1926) författare

HUR GÅR DET TILL
Vi kommer att använda en grundmetod baserad främst på filosofen Karl Jasper och med inspiration från starkt filosofiskt inspirerade psykoterapeuten Ernesto Spinelli.
Förmiddagen den första dagen får du en orientering i existentiell filosofi och människosyn och sedan använder vi eftermiddagen till att filosofera enskilt, i par och tillsammans hela gruppen. Och så fortsätter vi.

EN VANLIG FRÅGA: ÄR DET TERAPI?
Nej. Vår uppfattning är att terapi handlar om behandling. Om svårigheter som man inte klarar upp själv och som man behöver professionell hjälp för att klara ut. När vi filosoferar, enligt TALAOMLIVET | insikt, utforskar vi vardagsfrågor, sådant som vi alla undrar över till och från, och som man ibland behöver stanna upp och fundera över lite extra.

FÖRKUNSKAPER
Du behöver inte ha några förkunskaper.

DELTAGARE
Enbart 6 på grund av coronan.

NÄR
Vi startar och slutar med en heldag, en söndag och så ses vi en kväll varannan vecka mellan dagarna.
Söndag 14 februari 9–16, heldag. Tema FRIHET.
Onsdag 24 februari 18–21. Tema RELATIONER.
Onsdag 10 mars 18–21. Tema VILJA.
Onsdag 24 mars 18–21. Tema DÖDEN.
Söndag 11 april 9–16 heldag. Tema MENINGEN.

VAR
Vi är i våra lokaler i Rödabergen. Tunnelbana S:t Eriksplan, uppgång Torsgatan.
Rödabergen, Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm.

CORONARUTINER
Självklart håller vi oss uppdaterade på pandemiläget och följer rekommenadtionerna.
Vi planerar för att kunna träffas irl. i Rödabergen, och då gäller detta:
Vi tar för givet att ni inte kommer om ni känner minsta symtom eller har varit i kontakt med någon som har covid eller starkt misstänker att det kan vara covid. Det gäller också förstås oss ledare. 

Vi kommer att vädra och torka av rummen innan ni kommer och efteråt. Vi använder pappershanddukar på toaletten och där finns också handsprit. Ni får egen kaffekopp som ni själva diskar den innan ni går hem. I övrigt engångsmaterial.

Vi har möblerat luftigt i Rödarummet och ni kommer att sitta med ordentligt avstånd till varandra och så vädrar vi med korsdrag varje timme.
Sedan får vi hjälpas åt att hålla avstånd, inte minst när ni sitter i parsamtal, trots att det verkligen är trist.

I ett läge då det är omöjligt att träffas kommer vi att meddela er det före den 1 februari och erbjuda alternativ, om ni är intresserade av det.

KOSTNAD
4 500 kronor + moms.
Fakturan kommer via mail och ska vara betalad senast 1 februari 2020.

ANMÄLAN
Intresserad? Då kan du anmäla dig här.

MER INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.

SAMTALSLEDARE

INSPIRATION Vad är det att vara människa

LÄS MERTALAOMLIVET | insikt
Start 14 februari