DIGITAL SAMTALSGRUPP
TALAOMLIVET | insikt
Och nu då? Livet efter 60+
Start 14 december 2020

Livet efter 60, hur ska det bli? Arbetslivet förändras, kroppen gör sig påmind och frågan är vad man nu ska fylla tiden med. Ska man fortsätta som vanligt? Eller hitta en ny riktning, en ny mening?
Välkommen till en existentiell samtalsgrupp där vi frågar oss – och nu då?


I det existentiella perspektivet kallas de för gränssituationer – tider då vårt sätt att leva, eller vår syn på livet inte längre riktigt fungerar. Det kan vara en dramatisk upplevelse – död, arbetslöshet, sjukdom, ett barn – eller en ny livsperiod, som gör oss lätt undrande och utan riktig riktning.
Livet efter 60 kan vara en sån period. Arbetslivet förändras, kroppen gör sig påmind och frågan är vad man nu ska fylla tiden med. Ska man fortsätta som vanligt? Eller hitta en ny riktning, en ny mening?

Låt oss tala om det i ett existentiell samtal som blandar inspiration från de existentiella tänkarna och filosoferna med deltagarnas egen erfarenhet och insikter.

VI TESTAR DIGITALT
Det digitala mötet har verkligen sina begränsningar. Men nu när vi inte får träffas i verkliga livet så får vi pröva att utveckla andra sätt att kommunicera.

Så här gör vi.
Få deltagare – sex stycken.
Vi växlar med att dela erfarenheter, få inspel från filosoferna och filosofera utifrån det.
Vi samtalar i helgrupp, men också två och två där chansen att nå varandra digitalt är större.
Varje träff har ett tema. Det första väljer jag, sedan får ni deltagare tillsammans bestämma.
Vi talar om frihet – ja kan vi göra vad vi vill nu?
Om relationer – ändras de så här lite senare i livet?
Om meningen förstås och så får vi inte glömma döden.

Mellan gångerna har du möjlighet att fundera vidare, utforska djupare, pröva de nya tankarna mot dina vanliga och mot verkligheten i vardagen.

NÄR
14 december, 28 december, 4 januari.
18.30-21.00
(Efter det utvärderar vi och bokar eventuellt nya möten under 2021.)

HUR
Zoom – ett digitalt verktyg som jag kan bjuda in er till.
Så här kopplar man upp sig mot Zoom.

HUR MÅNGA
Max sex deltagare.

VILKA
För alla som närmar sig eller är 60+.

FÖRKUNSKAPER
Du behöver inga förskunskaper.

KOSTNAD
1 485 ink. moms.

ANMÄLAN
Här kan du anmäla dig.

INFO
Vill du veta mer, hör av dig:
info@talaomlivet.nu
070 5562556

KURSLEDARE