vandra

THOREAU | Vandra länge utan en plan

Många filosofer har ägnat sig mycket åt att gå, inte minst filosofen Søren Kierkegaard. Författaren och filosofen Henry David Thoreau, han som under perioder levde enkelt och ensam i sitt lilla hus i Walden, tog det där med att gå och vandra på allvar.  Först det där med tiden. En tjugominuterspromenad är inget för Thoreau, nej tre-fyra timmar…

LÄS MERTHOREAU | Vandra länge utan en plan