HAR VI FRIHET?

Friheten, finns den? Det är filosoferna ense om. Från dem som anser att vi inte har någon frihet alls till dem som hävdar att vi har all frihet i världen. Och så förstås de som är mitt emellan.
Så vad tror du – och vad får det för konsekvenser om man ställer sig på den ena eller andra sidan.

Livsfrågorna 2 | FRIHET

Människan är dömd till frihet. Jean-Paul Sartre, filosof De existentiella tänkarna är oense. Är människan fri och kan göra vad hon vill? Eller finns det begränsningar? Och vilka är de i så fall? Låt oss börja med den verklige frihetsivraren – fransmannen Jean-Paul Sartre som vandrade på Paris gator som filosofins rockstjärna på 60- och 70-talet. På fullt allvar…

LÄS MERLivsfrågorna 2 | FRIHET

EXISTENTIELLT |
Fyra personer om att leva med osäkerhet

Jonna Bornemark, filosof: Ovisshet är människans existentiella villkor.Ruben Wätte, konstnär: Ovissheten är förutsättning för kreativiteten.Maria Sundin, astronom: Vi vet inte hur stort universum är.Alec, asylsökande som lever illegalt i Sverige: Jag lever för stunden. Han är strax över 20 och kan bara ta en dag i taget. I tre år har Alec levt illegalt någonstans…

LÄS MEREXISTENTIELLT |
Fyra personer om att leva med osäkerhet