VI ERBJUDER
EXISTENTIELLA SAMTAL

I ett existentiellt samtal finns både plats för vardagens frågor och de stora livsfrågorna. Både hur ska jag göra med jobbet, min relation, ensamheten och frågor om meningen och döden.
Samtalet förs helt  på dina villkor och du får möjlighet att utforska både vad det är att vara du och vad det är att vara människa över huvud taget.

Vad är ett existentiellt samtal? Läs mer här.

De samtalsledare som finns på den här listan har en gedigen yrkeskunskap i botten som de kompletterat med utbildning i existentiella samtal. 
Är du själv intresserad av att utbilda dig till samtalsledare: TALAOMLIVET | individ.

Vill du veta mer hör gärna av dig.
Ann Lagerström, info@existentiellt.nu • 070 5562556

Annalena Sund Aillet

EXISTENTIELL SAMTALSLEDARE
LEG. PSYKOLOG
LEG. PSYKOTERAPEUT
FAMILJETERAPEUT KONTAKT

Ann
Lagerström

• Existentiell samtalsledare
• Senior ledarskapskonsult
• Utbildare handledare KONTAKT