TIPS | Existentiellt i Göteborg

Lever vi bara i nuet? Tar livet slut med döden? Hur hänger döden och framtiden ihop? Välkommen genom tunneln till de stora frågorna. 

Vi är nästan 8 miljarder människor på jorden just nu och före oss har det vandrat många andra människor på jorden. Alla har vi på olika sätts funderat kring döden. Vi har gett döden mening på olika sätt och skapat riter för att hantera sorg och undran.

I utställningen Existens kommer vi att ta upp dessa frågor genom olika kulturer från olika delar av världen.

Du får bland annat ta del av aka folkets sorgerit, studera en mumiekista och en speciell docka från hadza folket. Utställningen är liten, men kommer att växa under de närmaste två åren då vi lägger till fler existentiella teman. Du är välkommen att vara med oss på resan.

Utställningen Existens öppnar lite i taget. Den handlar om förändringar, och den kommer att förändras.

DÖDEN & FRAMTIDEN  Hösten 2023
FRAMTIDEN & IDENTITET  Våren 2024
IDENTITET & DRÖMMAR  Hösten 2024
DRÖMMAR & KRAFT  Våren 2025
KRAFT, KÄRLEK & DÖD  Hösten 2025

LÄS MER

OM DU VILL DELA