TALAOMLIVET | individ
Existentiella samtalsledare

I ett existentiellt samtal finns både plats för vardagens frågor och de stora livsfrågorna. Både funderingar på hur ska jag göra med jobbet, min relation, ensamheten och frågor om meningen och döden.


Samtalet förs helt  på dina villkor och du får möjlighet att utforska både vad det är att vara du och vad det är att vara människa över huvud taget.

Vad är ett existentiellt samtal? Läs mer här.

De samtalsledare som finns på den här listan har en gedigen yrkeskunskap i botten som de kompletterat med utbildning i existentiella samtal. 

Vill du veta mer hör gärna av dig.
Ann Lagerström, info@existentiellt.nu • 070 5562556

STOCKHOLM

<a href="https://www.gertruddahlberg.se/">Gertrud Dahlberg,</a> Stockholm
Gertrud Dahlberg, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, terapeut, journalist.

<a href="https://halsoporten.se/halsoportens-terapeuter-avsnitt-1-cina-friberg-frank/">Cina Friberg Frank</a>, Stockholm
Cina Friberg Frank, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, gestaltterapeut, handledare.

<a href="https://www.patrikgransmark.se/">Patrik Gränsmark</a>, Stockholm
Patrik Gränsmark, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, dr. i beteendeekonomi.

<a href="http://www.gestaltterapeuterna.se/sok-terapeut/hitta-terapeut/item/jan-halling">Jan Halling</a>, Stockholm
Jan Halling, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coah, gestaltterapeut, skådespelare.

<a href="https://www.contar.se/medarbetare/anette-iversen-ouzounis/">Anette Iversen</a>, Stockholm
Anette Iversen, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, kognitiv terapeut, spec. alkohol, droger.

<a href="https://existentiellt.nu/ann-lagerstrom/">Ann Lagerström</a>, Stockholm, Roslagen
Ann Lagerström, Stockholm, Roslagen

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, ledarskapskonsult, journalist, föreläsare.

<a href="https://stefan.lidbrink-carneheim.se/">Stefan Lidbrink</a>, Stockholm
Stefan Lidbrink, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, civilingenjör, ledarskapskonsult, naturguide.

<a href="http://www.hanslundberg.se/existentiell-coaching/">Hans Lundberg</a>, Stockholm
Hans Lundberg, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, psykolog, ungdomscoach.

Richard Skröder, Stockholm
Richard Skröder, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, överläkare i palliativ vård.

<a href="https://existentiellt.nu/annalena-sund-ailett-huvudansvar-talaomlivet-individuellt/">Annalena Sund Aillet</a>, Stockholm, Åbo
Annalena Sund Aillet, Stockholm, Åbo

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.

<a href="http://givetperspektivet.se/">Joanna Tillberg</a>, Stockholm
Joanna Tillberg, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, ICF-coach, jurist, ackrediterad medlare.

Joanna Karlström, Stockholm
Joanna Karlström, Stockholm

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, personlig tränare, ämneslärare.

GÖTEBORG

Nina Kollind, Göteborg
Nina Kollind, Göteborg

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, ICF-coach, leg. lärare och bildpedagog.

FINLAND

<a href="https://www.perspectives.fi/sv/om-mig">Barbro Teir, </a>Helsingfors
Barbro Teir, Helsingfors

Certifierad existentiell samtalsledare och coach, ledarskapskonsult, utbildare.

<a href="https://existentiellt.nu/annalena-sund-ailett-huvudansvar-talaomlivet-individuellt/">Annalena Sund Aillet</a>, Åbo
Annalena Sund Aillet, Åbo

Certifierad existentiell samtalsledare och caoch, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.