EXISTENTIELLA SAMTAL
Tre samtal om meningen med livet
START när coronan tillåter

Jag begär det orimliga: att livet skall ha en mening

Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare, författare

Så här när livet är satt på paus är ändå tanken fortfarande fri. Med avstamp i i vår unika situation denna vinter kan vi passa på att utforska olika aspekter av vad det är att vara människa.
Och varför inte börja med den stora frågan – vad är meningen med livet?
I det här existentiella samtalet på Zoom tar vi det steg för steg.

VAD SKA VI TALA OM?
Tillfälle 1
Vad menar vi när vi talar om mening?
Vi börjar med det som kallas för meningen i livet. Vår vardagsmening, helt enkelt. Orsaken till att vi går upp på morgonen. Filosoferna är som vanligt uppfriskande oense, så vi använder dem som inspiration, sedan funderar vi vidare tillsammans.

Mellan tillfälle ett och tillfälle två har du möjlighet att utforska på egen hand. Vad av det vi talade om slog an en ton hos dig? Vad vill det där anslaget berätta? Kan du utifrån det formulera en mening som du kan luta dig mot just nu?

Tillfälle 2
Livets mening i praktiken.
Den här gången filosoferar vi kring hur man kan leva sin mening. Vilken frihet har människan att förverkliga sig själv? Kan vi göra vad vi vill? Eller finns det begränsningar? Och hur gör man?

Den här mellantiden kan du, om du vill, fundera på hur din mening och ditt liv hänger ihop. Du behöver förstås inte berätta för oss andra om vad du kommer fram till om du inte vill.

Tillfälle 3
Meningen med livet.
Två gånger har vi pratat om meningen i livet, nu ska vi prata om meningen med livet, det vill säga finns det någon mening som gäller oss alla, överallt och alltid. Här representerar filosferna verkligen olika sidor från att allt är meningslöst till att allt är meningsfullt. Men vad menar vi? Och vad får det för konsekvenser för oss om vi antar det ena eller det andra?

SÅ HÄR GÖR VI
Vi träffas digitalt, fördelen med det är att du kan få chansen att filosofera tillsammans med människor från olika delar av landet. Antalet deltagare är 12 och vi kommer att samtala tillsammans, men framförallt i mindre grupper om tre.
Du kommer att vara del av en utvald grupp vid varje enskilt tillfälle och sedan får du chansen att träffa de andra nästa gång. När vi slutar hoppas jag att du fått chansen att byta tankar med de flesta.

SAMTALSSÄTT
I de existentiella samtalen är inte målet att vi ska bli ense, tvärtom – ju mer olika vi tänker desto roligare har vi. Vi utgår från den existentiella samtalsmedtodiken som går ut på respekt för den andres unika varelse, nyfikenhet på vad andra tycker och tänker utan att vi ansluta oss till deras syn på livet och världen och vi behöver inte heller försöka övertyga varandra eller debattera. En bukett av idéer och förslag är vi ute efter, en hel bunt med tankar att ta med sig hem och utforskar vidare. Av allt det här jag har hört – vad tror och tänker jag?

HUR
Ansikte mot ansikte när coronan tillåter.

HUR MÅNGA
Max 8 deltagare.

NÄR
När coronan tillåter.

KOSTNAD
975 kr ink. moms. Betalas när du anmäler dig.

ANMÄLAN
Återkommer när coronan tillåter.

SAMTALSLEDARE

FOTO: Fabricio Verrechia, enligt CC.