Tag

ht18

Browsing
Det finns många sätt att utforska vad det är att vara människa.
Ett av dem är att skriva.
Första helgen i februari har vi Rödabergen för oss själva. Vi LÅTER OSS INSPIRERAS AV DET EXISTENTIELLA PERSPEKTIVET och sÅ PRÖVAR VI ATT TÄNKA VIDARE MED OLIKA SKRIVÖVNINGAR.

Att skriva har länge varit ett sätt för människor att både formulera sig och få syn på sig själva och sina tankar.  Uttryckssätten har varit många. Dagböcker, poesi, essäer, romaner, artiklar – och spridda anteckningar i en tankebok. Den här helgen utgår vi från några filosofiska grundtankar. Och så använder vi våra egna ord som ett sätt att pröva filosofernas funderingar mot våra egna.

SÅ GÅR DET TILL

När ni kommer finns te, kaffe och frukt.
Vi börjar med introduktion, presentation och några skrivövningar för att komma igång.
Sedan kommer vi att varva intron till existentiella teman (ni kommer att få vara med och välja) med olika sätt att skriva och samtal.
Du väljer själv om du vill skriva för hand eller på dator. Vissa övningar kommer att vara enbart för hand.

Inga förkunskaper krävs
Du behövs inte ha några förkunskaper varken när det gäller skrivande eller filosofi. Alla har vi ord och erfarenhet av att vara människa.

 VAD ÄR EXISTENSFILOSOFI?

I tusentals år har människor funderat över de stora livsfrågorna. Och deras tankar finns samlade i böcker, filosofiska och teologiska skolor, arkitektur, trädgårdar och konst. Det flesta frågor är ännu inte besvarade, kanske kommer de aldrig att få ett slutgiltigt svar. Därför kan vi alla delta i mänsklighetens utforskande genom att låta de stora frågorna möta våra egna tankar, erfarenheter och känslor.
Filosofen Karl Jaspers kallar det här för att filosofera.
Under den här helgen kommer vi att utgå från en grupp filosofer som kallas för de existentiella. De är särskilt intresserade av människans livsfrågor och hur vi förverkligar de i våra liv. Här hittar du filosofer och författare som Sören Kierkgaard, Albert Camus, Jean-Paul Sartre och Simon de Beauvoir.
Vi kommer att hämta inspiration från dem och du behöver inte några förkunskaper för att hänga med.
Vill du få en introduktion innan du kommer till helgen kan du läsa boken Konsten att leva innerligt, där existensfilosofins rötter presenteras på ett lättläst sätt.

TÄNK SJÄLV TILLSAMMANS MED ANDRA

Under de här dagarna är inte målet att vi ska bli överens. Tvärtom. Ju fler sätt att tänka och känna vi har desto mer spännande bli det. Förhoppningen är att vi ska gå hem på söndagen med nya sätt att se på oss själva i synnerhet och vad det är att vara människa i allmänhet.

Hör bara av dig om du vill veta mer.

VÄLKOMMEN
Ann Lagerström
författare, journalist, certifierad existentiell coach, existentiell vägledare, ledarskapskonsult,mindfulnessinstruktör m.m.
ann@existentiellt.nu
070 5562556

FOTO Bianca Moraves, enligt CC.

VAR, NÄR & HUR

NÄR
2-3 februari 2019

VILKEN TID
10-16

VAR
Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm,
Ingång direkt från gatan, det står why! på dörren.

PRIS
1800 ink. moms om du är privatperson, och plus moms om ett företag betalar.

DELTAGARE
Max 8 personer. Alla är välkomna oavsett förkunskaper.

KURLSEDARE
Ann Lagerström, certifierad existentiell coach, författare och journalist.

ANMÄLAN senast 20 januari.

Alt 1 Swich 070 5562556, ange SKRIV1vt2019, namn och mailadress. Kvitto vid kursstart.

Alt 2
Via mail anmälan@existentiellt.nu , ange SKRIV1vt182019, namn, mailadress, mobilnummer och fakturaadress. Fakturan kommer via mail.

AVBOKNINGSREGLER
Om du avbokar två veckor före samtalsstart får du tillbaka avgiften förutom en adminstrativ kostnad på 200 kronor. Om du avbokar senare än två veckor före samtalsstart får du inte tillbaka din avgift. Du får dock gärna överlåta din plats till någon annan.

Vad är det att vara människa?
Vad vill jag?
Hur ska jag leva med andra?
Vad är ett gott liv?
Hej döden!
Och vad är meningen?

Sex kvällar för dig som vill tänka själv tillsammans med andra. Så här går det till. Vi har en fråga. Hämtar inspiration från existentiella filosofer och andra som funderat eller forskat. Så försöker vi var och en och tillsammans utforska vårt ämne.
Inga förkunskaper krävs.
Inga bestämda åsikter är vi ute efter.
Tvärtom. Ju mer olika vi tänker, desto roligare och intressantare kommer vi att ha.
Vi träffas varannan vecka så att det vi funderat över kan få perspektiv i mötet med det verkliga livet.

NÄR Måndagar 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11 2018
VILKEN TID 18.30-21.00
VAR why!, Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm
PRIS 2000 kr ink moms för privatpersoner. 2000 kr + moms för dig som har företag.

I vår tid är det många som vill tala om för dig vad du ska tycka.
I det existentiella samtalet är det tvärtom. Här talar vi med varandra utan facit och utan mål att övertyga varandra. Målet är att var och en ska hitta sin egen filosofi. Och ju mer olika syn vi har på livet desto rikare blir samtalet..

NEJ – du behöver inga förkunskaper.

I tusentals år har människor funderat över de stora livsfrågorna. Och deras tankar finns samlade i böcker, filosofiska och teologiska skolor, arkitektur, trädgårdar och konst. Det flesta frågor är ännu inte besvarade, kanske kommer de aldrig att få ett slutgiltigt svar, men vi kan alla delta i mänsklighetens utforskande genom att låta de stora frågorna möta våra egna tankar, erfarenheter och känslor.
Filosofen Karl Jaspers kallar det här för att filosofera.

I de existentiella samtalen utgår vi från en fråga i taget. Jag brukar börja med att berätta hur existensfilosofer och existenspsykologer funderat, ibland kryddadar jag tankegångarna med modern hjärnforskning och psykologi. Sedan filosoferar vi – vad är en människa, vad är frihet, kärlek, lycka och meningen med livet?
Allvarligt? Ibland. Roligt? Ofta.

Tänk själv tillsammans med andra.

TEMAN
10 september Vad är det att vara människa?
24 september Vad vill jag?
8 oktober Hur kan man leva med andra?
22 oktober Vad är ett gott liv?
5 november Vad är döden?
19 november Och så var det det där med meningen med livet.

INGA FÖRKUNSKAPER
Du behöver inte ha några förkunskaper alls. Ditt liv är din kunskapsbank, din förmåga att reflektera din kompetens. Däremot kommer du efter sex veckor ha fått en introduktion till existensfilosofernas tankar och fått redskap för att själv filosofera vidare.

VAD ÄR EXISTENSFILOSOFI?
Existensfilosofin är en gren av filosofin med rötter i antiken och som handlar om hur vi ska leva. Här finns filosofer som Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Simon de Beauvoir och Martin Buber – alla med olika ingångar och tankar kring livets stora frågor.
Inom existensfilosofin och den senare psykoterapin är det inte sanningen med stort S som är i centrum utan den sanning som du finner genom dina egna reflektioner och erfarenheter.
Läs mer om existensfilosofin här.

DELTAGARE BERÄTTAR

Samtalskvällarna blev till en oas där jag fick diskutera de stora livsfrågorna med ”likasinnade” och härliga deltagare! Ann är inspirerande, filosofisk och gör teorierna begripliga!
Anette

VÄLKOMMEN
Ann Lagerström
ann@lagerstrom.nu 
070 5562556

 

VAR & NÄR
NÄR Måndagar 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11 och 19/11 2018
VILKEN TID 18.30-21.00
VAR why!, Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm
HUR MÅNGA Max 12 deltagare.[/vc_column_text]

VILKA

Samtalen passar för alla som är intresserade av att tala om livet. Du behöver inte ha några förkunskaper. Den yngsta deltagaren hittills har varit 23 och den äldsta hittills 84.

ANMÄLAN & PRIS

SWISH Du kan betala med Swish till 070 5562556, ange namn, mailadress och kod EXSAht18.
FAKTURA Anmäl dig per mail och betala via faktura.

PRIS
2000 kr ink. moms för dig som är privatperson.
2000 kr + moms för dig som har företag.

AVBOKA

Om du avbokar två veckor före samtalsstart får du tillbaka avgiften förutom en adminstrativ kostnad på 200 kronor.
Om du avbokar senare än två veckor före samtalsstart får du inte tillbaka din avgift. Du får dock gärna överlåta din plats till någon annan.

[/vc_column][/vc_row]