Tag

Featuresamtal

Browsing

Filosofen KarL Jaspers kallar vårt sökande efter att förstå vad det är att vara människa för att filosofera.
De här kvällarna utgår vi ifrån det och utforskar olika mänskliga frågor som ni själva i gruppen bestämmer.

Det här är sex kvällar för dig som redan gått i en existentiell samtalsgrupp här i Rödabergen, eller på någon av de retreater som jag haft själv eller tillsammans med andra. Temat den första kvällen förbereder jag, de andra fem kvällarna är det ni i gruppen som i förväg väljer ett tema. Mellan gångerna så spanar ni: Hur framträder den här frågan i ert eget och andras liv? Vilka dimensioner har frågan? Hur hänger den ihop med den existentiella synen på val, frihet …
Jag gräver i filosofernas tankar och tar med mig inspiration. Tillsammans försöker vi förstå både frågan i relation till att vara människa i allmänhet och till att vara den människa jag själv är.

ATT SAMTALA UTAN ATT SÖKA LIKHET
Och som vanligt är vi inte ute efter att vi ska tycka lika. Tvärtom. Ju fler aspekter av en fråga vi har i gruppen desto mer berikande blir det.

DATUM
Måndagar 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11

TEMA FÖRSTA GÅNGEN
Eftersom jag gett mig själv privilegiet att välja vårt första tema har jag valt RESPEKT. Vad betyder ordet respekt? Hur visar jag respekt för andra? Hur visar jag respekt för mig själv? Det finns mycket att fundera över. Jag läser på, kommer med filosofernas olika tankar, och den här gången är det inte bara de existentiella filosoferna vi tar hjälp av. Ni funderar, tittar er omkring, utanför er själva och på er inre arena. Vad ser ni? Vad hör ni? Vad tänker och känner ni.

INGA FÖRKUNSKAPER
Du behöver inga mer förkunskaper än att du redan gått i en existentiell samtalsgrupp hos mig, Ted Harris eller på någon av de retreater jag haft.

 

VÄLKOMMEN
Ann Lagerström
ann@existentiellt.nu
070 5562556

 

FOTO: Providence Doucet, enligt cc.

VAR, NÄR & HUR

VILKA
Det här är en samtalsgrupp för dig som gått på någon av mina tidigare samtalsgrupper eller retreater.

NÄR
Måndagar 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11

VILKEN TID

18.00-20.30

VAR

Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm,
Ingång från gatan. Det står why! på dörren.

HUR MÅNGA

Max 10 deltagare.

KOSTNAD
2000 kr ink. moms för dig som är privatperson.
2000 kr + moms för dig som fakturera från ett företag.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan senast 15 september 2019. Du är garanterad en plats när du betalt in kursavgiften.
Alt 1 Swish 1233222916, ange EX2, namn och mailadress. Kvitto vid kursstart.
Alt 2 Via mail anmalan@existentiellt.nu , ange EX2, namn, mailadress, mobilnummer och fakturaadress. Fakturan kommer via mail.

AVBOKNINGSREGLER
Om du avbokar två veckor före samtalsstart får du tillbaka avgiften förutom en adminstrativ kostnad på 200 kronor. Om du avbokar senare än två veckor före samtalsstart får du inte tillbaka din avgift. Du får dock gärna överlåta din plats till någon annan.

Om vad det är att vara människa talar vi de här sex kvällarna. OM frihet och om hur man hittar sin vilja. Om Relationer till andra, om DÖDEN och om den finns någon mening. Vi UTFORSKAR UTAN ATT FÖRSÖKA ÖVERTALA VARANDRA – VI FILOSOFERAR.

Sex kvällar för dig som vill tänka själv tillsammans med andra. Så här går det till. Vi har en fråga. Hämtar inspiration från existentiella filosofer och andra som funderat eller forskat. Så försöker vi var och en och tillsammans utforska vårt ämne.
Inga förkunskaper krävs.
Inga bestämda åsikter är vi ute efter.
Tvärtom. Ju mer olika vi tänker, desto roligare och intressantare kommer vi att ha.
Vi träffas varannan vecka så att det vi funderat över kan få perspektiv i mötet med det verkliga livet.

I vår tid är det många som vill tala om för dig vad du ska tycka.
I det existentiella samtalet är det tvärtom. Här talar vi med varandra utan facit och utan mål att övertyga varandra. Målet är att var och en ska hitta sin egen filosofi. Och ju mer olika syn vi har på livet desto rikare blir samtalet..

NEJ – du behöver inga förkunskaper.

I tusentals år har människor funderat över de stora livsfrågorna. Och deras tankar finns samlade i böcker, filosofiska och teologiska skolor, arkitektur, trädgårdar och konst. Det flesta frågor är ännu inte besvarade, kanske kommer de aldrig att få ett slutgiltigt svar, men vi kan alla delta i mänsklighetens utforskande genom att låta de stora frågorna möta våra egna tankar, erfarenheter och känslor.
Filosofen Karl Jaspers kallar det här för att filosofera.

I de existentiella samtalen utgår vi från en fråga i taget. Jag brukar börja med att berätta hur existensfilosofer och existenspsykologer funderat, ibland kryddadar jag tankegångarna med modern hjärnforskning och psykologi. Sedan filosoferar vi – vad är en människa, vad är frihet, kärlek, lycka och meningen med livet?
Allvarligt? Ibland. Roligt? Ofta.

Tänk själv tillsammans med andra.

TEMAN
1.  Vad är det att vara människa?
2.  Har vi frihet? Vad vill jag?
3.  Hur kan man leva med andra?
4.  Vad är ett gott liv?
5. Vad är döden?
6. Vad är meningen med livet?

INGA FÖRKUNSKAPER
Du behöver inte ha några förkunskaper alls. Ditt liv är din kunskapsbank, din förmåga att reflektera din kompetens. Däremot kommer du efter sex veckor ha fått en introduktion till existensfilosofernas tankar och fått redskap för att själv filosofera vidare.

VAD ÄR EXISTENSFILOSOFI?
Existensfilosofin är en gren av filosofin med rötter i antiken och som handlar om hur vi ska leva. Här finns filosofer som Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Simon de Beauvoir och Martin Buber – alla med olika ingångar och tankar kring livets stora frågor.
Inom existensfilosofin och den senare psykoterapin är det inte sanningen med stort S som är i centrum utan den sanning som du finner genom dina egna reflektioner och erfarenheter.
Läs mer om existensfilosofin här.

DELTAGARE BERÄTTAR

Samtalskvällarna blev till en oas där jag fick diskutera de stora livsfrågorna med ”likasinnade” och härliga deltagare! Ann är inspirerande, filosofisk och gör teorierna begripliga!
Anette

VÄLKOMMEN
Ann Lagerström
ann@existentiellt.nu
070 5562556

FOTO Louis Maniquet, enligt CC

VAR, NÄR & HUR

VILKA
Samtalen passar för alla som är intresserade av att tala om livet. Du behöver inte ha några förkunskaper. Den yngsta deltagaren hittills har varit 23 och den äldsta hittills 84.

DAGAR
Varannan torsdag:
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november

VILKEN TID
18.00-20.30

VAR

Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm,
Ingång från gatan. Det står why! på dörren.

HUR MÅNGA

Max 10 deltagare.

KOSTNAD
2000 kr ink. moms för dig som är privatperson.
2000 + moms för dig som fakturerar från ett företag.

ANMÄLAN OCH BETALNING
1. Anmäl dig till ann@existentiellt.nu, ange EX1, namn, adress, mail och mobilnummer. Du kommer att få en faktura på avgiften.
2. Anmäl dig direkt via swish, 1233222916, ange EX1, namn, adress, mail, mobilnummer. Du får kvitto när kursen startar.

AVBOKNING
Om du avbokar två veckor före samtalsstart får du tillbaka avgiften förutom en adminstrativ kostnad på 200 kronor. Om du avbokar senare än två veckor före samtalsstart får du inte tillbaka din avgift. Du får dock gärna överlåta din plats till någon annan.

REDAN GÅTT I EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP?

FILOSOFERA MERA
fortsättningsgrupper för er som redan gått i existentiell samtalsgrupp.
START tisdagen 28 januari.

Samtal för dig som vill UTFORSKA DITT LIV

Hur ska jag leva mitt liv?
Hur ska jag leva med andra?
Hur ska jag göra med arbetet, kärleken, framtiden, drömmarna?

Existentiell coaching passar dig som har en livsfråga du behöver utforska. Något i ditt liv kanske skaver och du vill undersöka vad det är och försöka hitta en ny väg. Det kan vara ett akut problem eller en allmän fråga som du funderar över.

I existentiell coaching undersöker vi först frågan noga, hur hänger den ihop med dina livsval, din livsvärld – vad är det egentligen du söker och längtar efter. Först därefter utforskar vi olika vägar till förändring.

Målet i existentiell coaching är inte bara att hitta nya livsstrategier utan också att få tillgång till ett utforskande förhållningssätt som hjälper dig att på perspektiv på ditt liv.

HÄR FINNS EN LISTA PÅ EXISTENTIELLA COACHER OCH SAMTALSLEDARE

SÅ GÅR DET TILL
När du träffar din samtalspartner  först en gång berättar vad du vill utforska och din coach och samtalspartner berättar hur hon eller han arbetar. Om du tycker att existentiell coaching passar dig lägger ni upp en plan för samtalen.
I existentiell coaching finns inge regler för hur många gånger man ska träffas eller hur ofta eller länge. Allt beror på vad som passar dig bäst.