BÖCKER FÖR DIG
SOM ARBETAR
MED SAMTAL

Här kommer du att få tips om böcker som främst beskriver det existentiella perspektivet på människan och på samtal.
Det kommer att vara både filosofi, psykologi och samtalsmetodik. Och framförallt böcker som jag själv har stor nytta av.
När jag läser försöker jag använda den existentiella tanken att inte ta författarnas ord för sanning utan istället låta de filtreras genom min egen erfarenhet och kunskap. Stämmer det de skriver med vad jag upplevt och vad jag tänker? Har de något att bidra med som öppnar mina föreställningar och förhållande till världen? Eller är vi just nu inte kompatibla?

JAG FYLLER PÅ EFTERHAND