OM VAD
VI VILL
OCH GÖR

Livet ställer frågor..
Vardagliga som:
Ska jag byta jobb eller inte?
Ska jag skilja mig eller inte?
Hur ska jag hantera barnen, stressen, ensamheten, mina föräldrar, min ekonomi?

Och mer grundläggande:
Vem är jag?

Vad vill jag?
Hur ska jag leva?
Vad är meningen?
Och hur ska jag förhålla mig till döden?

Frågorna hör ihop – min vardag är sammankopplad med vad det i grunden är att vara människa och i de existentiella samtalen finns det plats för båda perspektiven.

I vår tid är det brist det platser där vi som individer kan utforska vad det innebär att vara människa. Samtal där vi både kan få nya perspektiv på  vårt eget liv och också bidrar till att fördjupa kunskapen om vår tid och människans vara. Vi vill bidra till att skapa sådana möjligheter genom att lära ut olika former av existentiella samtalsmetoder som kan användas privat, i företag, på bibliotek och institutioner. För enskilda människor eller arbetslag. I mötet med en medmänniska eller en klient, brukare, kund, medarbetare, arbetslag.

De existentiella samtalen är inte terapi, det är ett öppet undersökande tillsammans med någon som fördjupat sig i fenomenologisk samtalsmetodik och existentiell filosofi och psykologi.
Samtalet sker på deltagarens villkor. Här finns inga givna mål att nå, inga styrande föreställningar om vad som är rätt eller fel eller hur en människa bör fungera eller leva. Det är i ordens rätta bemärkelse undersökande, utforskande, sökande. Den existentiella filosofin används inte som rättesnöre utan som inspiration, påfylldnad, perspektivförskjutare.

För oss som praktiker och privatpersoner har mötet med den existentiella filosofin haft djupgående konsekvenser och vi vill nu ge fler möjlighet att ta del av metodiken i olika former av existentiella samtal.

Vi startar nu tre olika utbildningar:
• En för dig som vill arbeta individuellt med existentiell coaching. Start 12 september 2019.
• En för dig som vill utbilda dig till existentiell samtalsledare och leda grupper. Start 5 april 2019.
• En för dig som vill lägga till ett existentiellt perspektiv till din nuvarande praktik. Start hösten 2019.
Och så kommer vi att erbjuda  vi olika former av existentiella samtal: enskilt, i grupp, retreater, skrivkurser etc.

Hör gärna av dig om du vill veta mera, info@existentiellt.nu.

Stockholm 28 februari 2019
Ann Lagerström och Annalena Sund Aillet