Skärmbild 2014 02 03 22 28

Film kan rädda äktenskap Vad är bästa sättet att hjälpa par över de där tre första känsliga åren? En kurs i konflikthantering, träning i medkänsla eller att titta på film. Ja, ny forskning visar att det är vilket som. Att sitta hemma i soffan och se en rulle i veckan med relationstema och sedan svara på lite frågor fungerar lika bra som att gå på kurs och göra olika sorters övningar.

I snart tjugo år har psykologen Carol Ryff följt 7000 människor för att ta reda på vad som krävs för att leva ett gott liv, vad som är existentiell hälsa. De här är vad hon kommit fram till: Självacceptans, goda relationer, personlig utveckling, självständiga val, hantera sin omgivning – och mening.

Är du en homophily, ja då gör du som de flesta på Facebook, enligt ny forskning, det vill säga gillar och kommenterar mest de som tycker som du. ”Vänner” med andra åsikter ignoreras och filtreras så sakta bort av FB på grund av svag kontakt. Dumt tycker forskarna som menar att sociala medier borde byggas så att våra kontakter breddas istället för sluts.