Är det dags att sluta skjuta upp och alltid bli klar i sista minuten ? Följ då forskarna senaste tips: Sätt dina deadlines så att de infaller antingen inom den månad du befinner dig i eller innan årets slut. 

Det verkar nämligen som om hjärnan reagerar på gränser och prioriterar uppgifter som är före 31 i varje månad eller före sista december.
Två olika försök i olika länder, en gjort med studenter och en med bönder, visade samma sak. Grupperna fick en uppgift och delades sedan in i två delgrupper som fick lika mycket tid på sig. Ända skillnaden vara att  två grupper fick deadlines som låg före en gräns – antingen en månad eller slutet av året. De andra fick deadlines som sträckte sig över en gräns.
I båda fallen visade det sig att de som skulle klara av sitt uppdrag före gränsen satte igång direkt och lyckades i högre grad än de vars tid sträckte sig över någon form av gräns.

Här gäller det alltså att skaffa sig smarta deadlines, eller helt rita om sin almanacka. Hellre deadline på fredag än på måndag. Hellre sista mars än första april. Hellre slutet av deceber än första veckan i januari.
Lycka till.
KÄLLA
 Banish Procrastination by Thinking Differently About Deadlines Scientific American Mind
FOTO Farid Iqbal ibrahim, enligt CC