Vad är det som skiljer den existentiell coaching från andra samtalsformer, frågar många. Och jag brukar svara, vårt stora intresse för livets stora frågor.
Viss pratar vi i existentiella samtal om relationer, arbetet, livsmål, föräldrar, osäkerhet, framtiden … men då och då, låter vi oss också inspireras av de existentiella filosoferna och talar om döden, meningen, valet, friheten och vad det i grunden är att vara människa.

Så för dig som redan arbetar utifrån det existentiella perspektivet, och för dig som vill veta mer och låta dig inspireras kommer nu den första boken om existentiell coaching och samtalsmetodik på svenska.
Du behöver inte ha några förkunskaper, steg för steg introducerar vi dig till existentiell filosofi och psykologi och till den fenomenologiska samtalsmetodiken.

ETT SMAKPROV
En människa träder in i ditt rum. Ett mikrokosmos. En hel värld av minnen, tankar, stämningar, gener, vilja, lust och mening. Du möter hennes blick, hon möter din och er gemensamma resa tar sin början. Den existentiella coachingen kan verkligen beskrivas som en resa, en upptäcktsfärd i den enskilda individens livsvärld. Utforskandet sker på ett individuellt plan, men det ingår på samma gång i mänsk-lighetens envisa sökande efter svaren på de grundläggande frågorna: Vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag leva? Och vad är meningen?
Den existentiella coachingen har sina rötter i filosofin och de tänkare som sedan antiken kopplat ihop vårt sätt att uppfatta världen och oss själva med vårt sätt att leva. När vi människor föds träder vi in i en värld vi inte känner. Och direkt börjar vi försöka förstå vad vi är med om. Här startar ett samspel mellan vår förståelse, vårt sätt att möta världen och våra möjligheter att välja hur vi vill leva. På så sätt är en människas liv en ständig process, en rörelse mellan vår inre värld och den yttre, mellan vår egen vilja och andras, mellan dåtid och framtid.

UR FÖRORDET
“Enjoy the journey through this philosophical landscape and don’t be surprised if reading this book and learning about the hidden existential wisdom will plunge you into wondering about your own life. Existential coaching is a method that leads to transformation and liberation. Make the most of it.”
Emmy van Deurzen

TITEL Existentiell coaching
FÖRFATTARE Ann Lagerström & Elisabeth Serrander
FÖRLAG Studentlitteratur 2019

Här kan du köpa den.