Dieter och motion i alla ära, vill du förlänga livet skaffa dig mening och mål. Ny forskning visar att den som har mening i livet lever längre.
Att en riktning i livet, eller något att tro på, är viktigt för en människas välmående visade redan den existentielle psykologen Viktor Frankl.
Dels såg han det bland ungdomar i sin hemstad Wien på slutet av 20-talet. Precis som i vår tid hade de svårt att få jobb och tappade helt sugen efter att de gått ut dåtidens gymnasium. Med hjälp av gratis terapi med sikte på att skapa mening gav Frankl och hans kolleger dem energin tillbaka.
Samma sak upptäckte han under åren i koncentrationsläger. De som hade något att leva för – familj, religion, politik – klara umbärandena bättre.

Nu har forskarna Patrick Hill vid Carleton University i Canada och Nicholas Turiano vid University of Rochester Medical Center visat att mening också förlänger livet och att effekten är lika stor bland unga som bland äldre. Det här förvånar de eftersom de trodde att det var efter pensionen som människor behövde anstränga sig för att skapa mening.
Mening i livet visar sig också vara viktigare än att må bra psykiskt, ha bra relationer och ett positivt känsloliv.
Nu tänker forskarna ta reda på om mening också är bra för t ex hälsan.

Och jag tänker.
Hallå där lyckoforskningen. Lycka i all ära, men som andra påpekat, den som försöker jobba mot ett meningsfullt mål oavsett om det är att skapa ett gott liv för sitt handikappade barn, skriva en bok eller som min vän Isabella Lövin, få EU att ändra fiskerireglerna lever inte på ett rosa moln. Tvärtom, mening och riktning kan göra livet mindre lyckligt och mer meningsfullt.

KÄLLA: Having a sense of purpose my add years to your life

LÄS mer om Viktor Frankl och legoterapin i boken Livets måste ha en mening. Eller i boken Ett meningsfullt liv skriven av Stockholmsbaserade logoterapeuten Marketta Simons

FOTO Francis, enligt CC