COACHING
UTBILDNING
RÅDGIVNING

Ledarskap innebär många frågor – vissa är företagsspecifika: Hur ska jag hantera makt,  rekrytering, företagets mål? Andra är mer generella, existentiella: Vad innebär det att leda andra? Hur ser jag på mig själv som ledare? Och hur ska jag hantera mitt eget liv?
Här på Existentiellt Forum har vi fördelen att ha medarbetare som både har varit ledare i stora företag, arbetat som konsulter, utbildare och handledare – och har  existentiell kompetens.
Vi erbjuder utbildningar, stöd till ledningsgrupper och ledare, organisations- och ledarutveckling, individuella samtal på existentiell grund till chefer och medarbetare.

VI KAN LEDARSKAP & ERBJUDER OCKSÅ SAMTAL med ett existentiellt perspektiv

INFO Ann Lagerström, 070 5562556, ann@existentiellt.nu.

ANN LAGERSTRÖM

• Arbetat 20 år på Svenska Dagbladet. Chef för Idagsidan  på SvD, chefredaktör på Vi Läser.
• Startat konsultbolaget Mediamentorerna.
• Utbildat, handlett och  coachat  ledare på alla nivåer, nationellt och internationellt sedan 90-talet.
• Tog existentiell coaching till Sverige och startat Existentiellt Forum.
• Diplomerad trad. coach.  Certifierad existentiell coach och samtalsledare.

KONTAKT
ann.lagerstrom@existentielltforum.se
070 5562556.

STEFAN LIDBRINK

• Stefan har arbetat på många olika ledarpositioner  inom Ericsson de senaste tjugo åren.
• Arbetar  sedan 2017 med  ledarskapsutveckling och chefscoaching i egen regi.
• Utvecklat ledarskapsprogrammet “Reflekterande ledarskap”.
• Tar emot chefer,  medarbetare och privatpersoner  i existentiell coaching.
• Certifierad existentiell coach och diplomerad existentiell samtalsledare.

KONTAKT
stefan.lidbrink@existentielltforum.se
070 5567077

CARINA FRIBERG FRANK

• Arbetat som, ledare/utbildare/handledare inom Handelsbanken i tjugo år.
• Sedan 2005 organisationskonsult med fokus på individuell ledar- och medarbetarutveckling, stressproblematik, kris- och konflikthantering.
•  Konsult på Perlan Dialog & Ledarskap, 2006–2014.
• Erbjuder individualterapi med existentiell inriktning,  existentiell coaching, handledning av ledare och grupper,
• Auktoriserad gestaltterapeut, handledare  och certifierad existentiell coach och samtalsledare.

KONTAKT
carina.friberg@existentielltforum.se
070 4912599

VI ERBJUDER: LEDARSTÖD COACHING KRISSAMTAL LIVSPLANERING

ANETTE IVERSEN

• Arbetat som chef på SAS i många olika positioner.
• Handlett, coachat och utbildat ledare.
• Arbetar idag som utbildare, terapeut och coach.
• Utbildad kbt-terapeut, certifierad existentiell coach, diplomerad existentiell samtalsledare.
• Startat och är  delägare och kursansvarig på  utbildningsinstiutet Contar.

KONTAKT
anette.iversen@existentielltforum.se
0735864803