VEM ÄR JAG?
VAD VILL JAG?
OCH
VAD ÄR MENINGEN?

Allt är i rörelse

Rörelse och förändring är en av grundantagandena i det existentiella perspektivet och nu lämnar jag EXI och startar egen verksamhet.
På existentiellt.nu kommer du kunna fördjupa dig i existentiell filosofi och psykologi både för egen räkning och i ditt yrke.
Sidan är preliminär, snart kommer reflektion, information, artiklar, kurser och utbildningar.

NY SIDA UNDER UPPBYGGNAD. KOMMER SNART.

Sensommarhälsningar
Ann Lagerström
ann@existentiellt.nu
070 5562556

sss

PS Elisabeth Serrander hittar du fortfarande på exi.nu.