Ibland är det underbart att vara journalist. Som sen gången jag fick chansen att fråga professorn i teknisk vattenresurslära Kenneth M. Persson om hur gammalt vattnet i mitt vattenglas är. Så här gick det till:

Hej Kenneth
jag skriver just nu om dop och skulle jag vilja ha med lite fakta om vatten. Läste på en expertsida att vattnet vi har på jorden idag är lika gammalt som jorden, dvs ca 4,5 miljarder år.
Stämmer det?
Vänliga hälsningar
Ann Lagerström

Hej Ann!
Kul och klar fråga. Svaret blir som vanligt omständligare.
Grundsvaret är enkelt. All materia som finns på jorden skapades när vårt solsystem blev till för ungefär 4,6 miljarder år sedan.
Vattnet bildades också då. Men varför det finns kvar som flytande vatten på jorden och inte avdunstade till rymden och försvann bort medan jorden svalnade av till en temperatur långt under vattnets kokpunkt är inte känt.
Den vanligaste förklaringen är att jordens gravitationsfält var tillräckligt starkt för att hålla kvar tillräckligt mycket vattenånga under tiden som jorden svalnade av för att räcka till att ge den mängd vi har nu. En alternativförklaring är att vattenångan avdunstade men frös till ismeteoriter, eller fångades i kometsvansar, varav några har krockat med jorden under de 4,6 miljarder år som gått och på så sätt fört tillbaka litet vatten. Det går att göra isotopbestämningar av förhållandet mellan olika väte- och syreisotoper i vattenmolekylen, vilka visar att olika vattenursprung har olika isotopsammansättning.

Men för att göra det ännu mera spännande, så har en del vatten bildats redan vid universums uppkomst för 13,8 miljarder år sen eller så, och en del av detta vatten (som kommer från andra äldre solsystem än vårt eget) kan ha kommit med kometsvansar till jorden. Alltså är en kanske en del av jordens vatten äldre än jorden.
Härligt, eller hur?
Hälsningar
Kenneth

Hej Kenneth
Underbart! Och tack för så snabbt och utförligt svar. Jag håller med, det är härligt. Tänk att när jag tar ett glas vatten så får jag del i jordens, kanske universums ursprung. Och eftersom kroppen till 70 procent består av vatten är också jag denna historia.
Det ska jag tänka på idag. Och skriva om, får jag citera dig.
Tack!
Ann

Hej Ann!
Javisst får du skriva om vatten. Vatten är på många sätt en metafor för gudomlighet och i alla religioner finns vatten med i riter vid umgänget med gudarna. Tänk på vad Ganges betyder för den troende hinduen. Eller att ingen kristen kan vara odöpt.
Hälsningar från ett sommarfagert Lund.
Kenneth