HEM

Att tålmodigt och mödosamt lära mig hur jag ska leva, det räcker för mig.

<h4><span style=”color: #0c0b15″>Albert Camus, filosofi</span></h4>

Det farligaste är att bli färdig alltför fort.

<h4><span style=”color: #0c0b15″>Søren Kierkegaard, filosof</span></h4>

När vi älskar överger vi lugnet och stabiliteten inom oss.

<h4>José Ortega y Gasset (1883-1955), filosof</h4>