MÅNGA
OLIKA
SKOLOR

Man räknar med att den västerländska filosofin är närmare 3000 år gammal och utvecklas i en komplicerad väv där tänkare från olika århundraden inspirerar varandra. Filosofen Karl Jaspers menar att man inte ska tänka sig filosofihistorien hierarkisk på så sätt att den ena tänkaren helt logiskt leder till den andra. Snarare, menar han, ska man se det som att de inspirerat varandra, kanske också ibland missförstått varandras tankar.
Här en översiktlig karta som du kan använda som inspiration för att söka dig vidare.

Om du är nyfiken på Österländsk och muslimsk filosofi så kan du hitta en liknande karta här.
Ännu har jag inte hittat någon bra översiktlig genomgång av till exempel judisk och afrikansk filosofi. Men jag letar vidare.