Läser i SvD om människor som träffas på söndagar för att fira livet, fast utan Gud på temana ”Lev bättre, hjälp ofta, förundras mer”. Det var Pippa and Sanders på bilden som började, som själva saknade ett sammanhang, en möjlighet att förundras och fira.
Lite sång, några kloka ord, mycket gemenskap. Sunday assembly startades av två brittiska komiker och har nu spritt sig till andra delar av världen. Målet är att hjälpa varandra att leva ett fullödigt liv, och nu uppmanar rörelsen andra att starta “församlingar” på sin ort.

Själva tycker de att de tagit Alain de Botton på orden när han i sin bok Religion för ateister skriver att det är dags att ta det bästa från religionen ut i samhället. Botton å sin sida tycker Sunday assembly har snott hans ide The School of Life, och jag kan förstå att han värnar sitt varumärke. Att gå på ett SA möte är gratis, att bli en del av gemenskapen och starta en egen församling kostar inte heller något. Hela verksamheten bygger på frivillighet och donationer. TSOL å andra sidan är kommersiell. Delta kostar pengar och vill du starta en egen School of Life i en annan stad handlar det om stora summor.
Flera liknande verksamheter planeras av olika företag i Stockholm men verkar ännu inte kommit igång.

Läs här vad Alain de Botton sa om religion för ateister när jag träffade honom i London på The School of Life.

Sunday assembly kallar sig för en ateistisk kyrka, men välkomnar även de som tror på Gud. “Låt bli att agitera”, skriver initiativtagarna, och bäst är nog att undvika “talks”, föreläsningar, där man argumenterar för den ena eller andra trosuppfattningen.

Jag tänker att vi alla behöver gemenskap, att vi alla då och då behöver fundera över varför vi är här och hur vi ska leva. Och att ju fler sådana platser som finns desto lättare blir det för oss att hitta den plats där vi kommer till vår rätt.
Varför inte testa Sunday Assembly nästa gång du är på resa, längst ner på den här FAQ-sidan hittar du “församlingar” runt världen.