• FILM Viktor & I
“Kärlek är det enda sättet att förstå en annan människa.”  Vktor & I, heter filmen om Viktor Frankl, om hans liv, men inte minst en film om hans syn på människan och hennes förmåga att skapa mening.

• FILM Examined life
Konceptet är enkelt i filmen Examined Life av Astra Taylor. Sju filosofer åker taxi, sitter i parken, spatserar på gator och pratar rakt upp och ner om etik, sanning, ekologi, relationer, mening och att förstå sig själv. Passionerade är de, förbannade, entusiastiska och bedrövade. 90 minuter tankvärd underhållning
Eller som en av filosoferna säger:

 

Det krävs mer mod att undersöka de mörka hörnen inom dig själv än att att vara soldat på ett slagfält.