NY CERTIFIERING FÖR EXISTENTIELLA SAMTALSLEDARE
OCH COACHER

 Efter att ha avslutat en grundutbildning i existentiella samtal och coaching kan du gå vidare för att bli certifierad. Certifieringsprogrammet består av klientarbete och handledning med filosofisk fördjupning. Här får du möjlighet att vidareutveckla din roll som existentiell samtalsledare och coach och att lära dig mer om existentiell filosofi och samtals- och coachingmetodik.

OMFATTNING
Handledningen kan ske enskilt eller i grupp. Grupperna består av max 4 personer.
Enskild handledning är 10 tillfällen x 1 timme.
Grupphandledningen är 10 tillfällen med olika tidsåtgång beroende på deltagarantal.

LITTERATUR
På certifieringsprogrammet får du också studera litteratur anpassad efter dina klienter och på slutet av programmet skriver du en text där du utforskar arbetet med klienterna utifrån existentiell filosofi.

UTBILDNINGSKLIENTER
Du ska ha minst två utbildningsklienter som du träffar minst 6 gånger (en introduktion + fem samtalstillfällen) under handledningsperioden.

TEXT OM SAMTALEN
På slutet av handledningen kommer du att få en skrivuppgift kopplad till ditt klientarbete.

HANDLEDNING MED FILOSOFISK FÖRDJUPNING
I den existentiella handledningen utgår vi från ditt arbete med klienterna och  koncentrerar oss på de frågor som vi kan fördjupa med hjälp av den existentiella filosofin. Du förbereder dig genom att välja ut något från dina senaste klientmöten som du vill få hjälp att förstå bättre. Det kan vara den livsfråga som ni utforskar, ett existentiellt tema, en specifik händelse under samtalet, din roll som fenomenologisk samtalspartner eller den process du och din klient befinner er i.

Tillsammans försöker vi fördjupa din förståelse av ditt ämne med hjälp av filosoferna och filosofisk reflektion. Utifrån din fråga kan din handledare också föreslå litteratur, poddar, videos eller annat som kan vara ytterligare hjälp på vägen.

På det här sättet blir handledningen inte bara ett samtal om klienterna, utan också fortsatt fördjupning i existentiell filosofi, psykologi, fenomenologi och coaching. Du lär dig på så sätt samtidigt att filosofera vilket i sig är användbart tillsammans med klienterna i de existentiella samtalen och coachingen.

CERTIFIERING
När du har gått dina handledningstimmar och skrivit om ditt arbete är du certfierad och kan självständigt arbeta som certifierad existentiell samtalsledare och coach.

FLER VÄGAR
Efter att du gått en grundläggande utbildning i existentiell coaching kan du också ansöka om att få utbilda dig till auktoriserad existentiell coach på SEPT. Vad vi vet nu är att den kommer att bestå i en del utbildning och en del handledning. Du kommer att kunna läsa mer om utbildningen på SEPT:s hemsida  i början av 2019.

HandledARE

Ann Lagerström, certifierad existentiell coach, existentiell vägledare,  fil. mag., ledarskapskonsult, handledare, mindfulnessinstruktör. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT ann@existentiellt.nu | 070 5562556

Annalena Sund Aillet, certifierad existentiell coach,  leg. psykolog,  leg. psykoterapeut, handledare och  lärare i psykoterapi, mindfulnesslärare. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT annalena@existentiellt.nu | 072 3099979

ALTERNATIVA VÄGAR

SVERIGE
Förutom certifiering hos Existentiellt Forum finns andra vägar att ta:

  • SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, erbjuder från 1 januari 2019 möjligheten att att ansöka om att få studera till auktoriserad existentiell coach. Läs mer på SEPT:s hemsida, sept.nu.
  • På Mälardalens högskola finns för den som också har en vårdutbildning möjligheten att söka till kursen Existentiell vägledning. Läs mer på kusens hemsida.
  • På Södertörns högskola finns kursen Det existentiella samtalet, 30 hp på halvtid. Här behövs grundläggande högskoleutbildning eller lämplig yrkesutbildning för att komma in. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper men ingen titel. Läs mer på Södertörns hemsida.

 

ENGLAND

  • På NSPC, New School of Psychotherapy and Counselling, i London finns det möjligt att göra en masterexamen i existentiell coaching på halvdistans. Läs mer här.
FAKTA

VAD
Certifiering av existentiella samtalsledare och coacher.

VILKA
För att gå certifieringsprogrammet ska du ha gått en grundkurs i existentiell coaching. Till exempel diplomutbildning i Existentiella samtal och coaching hos Existentiellt forum, eller vidareutbildningen i existentiell coaching hos EXI.

HUR
Utbildningen består av handledning med existentiell filosofisk fördjupning. Förutom samtal kommer du också få läsa filosofiska texter som har anknytning till ditt klientarbete. Och du avslutar handledningen med en klientsammanfattning.

TIDER
Handledningen är 10 tillfällen. Du kan gå antingen enskilt eller i grupp upp till 4 personer. Tiden anpassas efter hur många ni är.

KOSTNAD
14 000 kr + moms per person oavsett gruppstorlek.

ANMÄLAN
Skicka till anmalan@existentiellt.nu med namn, adress, mailadress, telefonnummer och bild på examensbevis. Märk: Certifieringsprogrammet.

HANDLEDARE
Ann Lagerström
ann@existentiellt.nu
070 5562556
Annalena Sund Aillet
annalena@existentiellt.nu
072 3099979

FÖR DIG SOM GÅTT EXI:S UTBILDNING

• SEPT gör om  sitt certifieringsprogram, det blir mer omfattande.
• Du som gått EXI:s utbildning i existentiell coaching kan fortfarande certifiera dig på det “gamla” sättet genom enbart handledning förutsatt att du påbörjar den före 31 december 2019.
• Vi som är handledare på Existentiellt forum är godkända också av SEPT.
• Vi har en överenskommelse med SEPT som innebär att du från 1 januari 2019 kan anmäla dig direkt till oss och gå din handledning på Existentiellt forum. När du är klar meddelar vi SEPT och du får din certifiering.

Hör av dig om du vill veta mer info@existentiellt.nu.

Author