Skärmbild_2013-09-16_15_03-2
PHOTO: Phoney Nickle enligt CC

Inom existensfiosofin talar man om människan inte som separat utan som in-levande, oupplösligt förenad med inte bara andra människor utan hela sin omgivning. Och idag läser jag om den nya forskningsgrenen social genomics, social genforskning, som visar att din livssituation påverkar dina gener. Inte som man kan tro, och länge trott, på lång sikt utan på kort, direkt.

Den som tappar sitt nätverk, som blir ensam och isolerad eller får negativ feedback får sämre immunförsvar, blir lättare sjuk och har svårare att bli frisk. Och orsaken är, lite förenklat, att de gener som ska se till att immunförsvaret fungerar bra stängs av. På samma sätt tror forskarna att ett vårdande liv där du både tar hand om dig själv och blir omhändertagen av andra får stärkande gener att arbeta bättre.
Tanken är både skrämmande och värmande: Om jag trycker ut andra ur gemenskapen, om jag vänder ryggen till, om jag hånar, kritiserar andra påverkar jag funktionen hos deras gener och därmed deras förmåga att leva.

En ordentlig forskningsgenomgång och förklaring om hur det går till på gennivå finns här: The Emerging Field of Human Social Genomics