En vidareutbildning för dig som vill leda livsfilosofiska samtal

Vad är det att vara människa? Vad är meningen? Och hur kan vi tala om döden? Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. Därför startar vi nu en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som i framtiden vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi eller på din arbetsplats.

En existentiell samtalsgrupp är ett metod där deltagarna tillsammans utforskar existentiella frågor med inspiration av existentiell filosofi. Ämnena kan vara förutbestämda, eller väljas av gruppen. Metoden är utforskande och öppen, deltagarna söker inte efter ett enhetligt svar utan prövar många olika sätt att se, många sätt att tänka, utan något krav på att komma överens. De tänker själva tillsammans med andra och kommer därifrån med en bredare syn på vad det är att leva som människa.

Den existentiella filosofin är en bra utgångspunkt för den här formen av samtal. Både därför att det är den grenen av filosofin som specialiserat sig på frågan om människans existens och för att filosoferna är så uppfriskande oense. Här finns ateister och mystiker och allt från anarkister till djupt konservativa. Och i de existentiella samtalsgrupperna följer vi Sören Kierkegaards råd: Pröva det du hör och läser mot dina egna tankar och ditt eget liv.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.
Under slutet av utbildningen kommer du att ha en  övningsgrupp i existentiella samtal, få handledning på den och  pröva ytterligare metoder.
Som slutarbete skriver du en text där du själv förbereder ett existentiellt samtal.

Ur innehållet:
• Existentiell filosofi, introduktion.
• Existentiella frågor, filosofisk fördjupning.
• Att leda existentiella samtalsgrupper.
• Fenomenologisk samtalsmetodik för grupper.
• Praktik.
• Litteraturstudier.

NÄR, VAR OCH HUR KAN MAN HA EN EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP
Existentiella samtalsgrupper kan både genomföras i privat och offentlig regi – på arbetsplatser, skolor, vård och omsorg, bildningsförbund, bibliotek. Den grundpedagogik och det grundmaterial som du kommer att få tillgång till på utbildningen kan anpassas efter olika förhållanden.

VILL DU HÅLLA I ENSKILDA SAMTAL?
Den här utbildningen förbereder dig inte för att hålla i existentiella samtal med enskilda personer. Det är en helt annan pedagogik och metodik. Om du är intresserad av det passar utbildningen i Existentiella samtal och coaching dig bättre den kan du läsa vidare om här.

KURSLEDARE

Ann Lagerström, fil. mag. i praktisk kunskap, senior ledarskapskonsult, certifierad existentiell coach och samtalsledare, existentiell vägledare.  Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT ann@existentiellt.nu | 070 5562556

GÄSTLÄRARE

Du kommer också träffa några erfarna och inspirerande gästlärare som introducerar dig till olika filosofiska samtalsmetoder.

Adam Wallenberg,
konst- och filosofipedagog på Moderna musee

 

 

Sofia Wrangsjö
konst- och filosofipedagog Moderna museet.

 

UTBILDNINGEN | FAKTA

VAD
Diplomutbildning: Att leda  existentiella samtalsgrupper
I vår tid finns det en brist på möjligheter att få tala om viktiga frågor. Efter den här utbildningen kan du starta existentiella samtalsgrupper på ditt arbete eller i privat regi. 

NÄR
7-8 september
28-29 september
19-20 oktober
Praktik: övningsgrupp.
9 november
Övningsgrupp fortsätter.
3 december

TIDER
09.00-16.00 

ANTAL DELTAGARE
Max 8

VAR
 113 33 Stockholm

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad eller ha  erfarenhet från ett yrke där du arbetat med någon form av samtal.

KURSLEDARE
Ann Lagerström, fil. mag i praktisk kunskap med uppsats om existentiella samtal, senior ledarskapskonsult och existentiell samtalsledare, vägledare och certifierad existentiell coach.
Ni kommer också få träffa några erfarna gästlärare.

KOSTNAD
20 000 kr + moms.

ANMÄLAN
Anmälan senast 20 augusti 2020
Ange EXSAMTALSLEDARE ht20, namn, mobilnummer, adress, mail och yrkeserfarenhet.
ann@existentiellt.nu

INFORMATION
Hör gärna av dig om du vill veta mer eller det är något du undrar.
070 5562556 • ann@existentiellt.nu

VAD ÄR EXISTENTIELLA SAMTAL OCH COACHING

Här kan du läsa en längre text om de existentiella samtalens rötter och praktik.