En vidareutbildning för dig som vill leda filosofiska samtal

Vad är det att vara människa? Vad är meningen? Och hur kan vi tala om döden? Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. Därför startar vi nu en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som i framtiden vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi eller på din arbetsplats.

En existentiell samtalsgrupp är ett metod där deltagarna tillsammans utforskar existentiella frågor med inspiration av existentiell filosofi. Ämnena kan vara förutbestämda, eller väljas av gruppen. Metoden är utforskande och öppen, deltagarna söker inte efter ett enhetligt svar utan prövar många olika sätt att se, många sätt att tänka, utan något krav på att komma överens. De tänker själva tillsammans med andra och kommer därifrån med en bredare syn på vad det är att leva som människa.

Den existentiella filosofin är en bra utgångspunkt för den här formen av samtal. Både därför att det är den grenen av filosofin som specialiserat sig på frågan om människans existens och för att filosoferna är så uppfriskande oense. Här finns ateister och mystiker och allt från anarkister till djupt konservativa. Och i de existentiella samtalsgrupperna följer vi Sören Kierkegaards råd: Pröva det du hör och läser mot dina egna tankar och ditt eget liv.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.
Under hösten har du också en inläsningsperiod där du fördjupar dig i olika existentiella frågor. Under vintern leder du sedan en egen övningsgrupp i existentiella samtal, får handledning och får pröva ytterligare metoder.

 

Ur innehållet:

  • Existentiell filosofi, introduktion.
  • Existentiella frågor, filosofisk fördjupning.
  • Att leda existentiella samtalsgrupper.
  • Fenomenologisk samtalsmetodik för grupper.
  • Praktik.
  • Litteraturstudier.

NÄR, VAR OCH HUR KAN MAN HA EN EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP
Existentiella samtalsgrupper kan både genomföras i privat och offentlig regi – på arbetsplatser, skolor, vård och omsorg, bildningsförbund, bibliotek. Den grundpedagogik och det grundmaterial som du kommer att få tillgång till på utbildningen kan anpassas efter olika förhållanden.

VILL DU HÅLLA I ENSKILDA SAMTAL?
Den här utbildningen förbereder dig inte för att hålla i existentiella samtal med enskilda personer. Det är en helt annan pedagogik och metodik. Om du är intresserad av det passar utbildningen i Existentiella samtal och coaching dig bättre den kan du läsa vidare om här.

KURSLEDARE

Ann Lagerström, fil. mag. i praktisk kunskap, senior ledarskapskonsult, certifierad existentiell coach och samtalsledare, existentiell vägledare.  Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT ann@existentiellt.nu | 070 5562556

GÄSTLÄRARE

Du kommer också att träffa några erfarna och inspirerande gästlärare.

UTBILDNINGEN | FAKTA

VAD
Diplomutbildning: Att leda  existentiella samtalsgrupper
En vidareutbildning för dig som har ett samtalsyrke och som vill arbeta med grupper som vill samtala om existentiella frågor.

NÄR
16 september, 17 september
14 oktober, 15 oktober
11 november, 12 november
Praktik övningsgrupp
13 januari
3 februari

TIDER
09.00-17.00 (till 16.00 dag två när vi har två dagar i rad).

ANTAL DELTAGARE
Max 12

VAR
 113 33 Stockholm

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska arbeta i ett  samtalsyrke – lärare, socionom, terapeut, läkare, coach, ledare, sjukgymnast, sjuksköterska eller ha en liknande dokumenterad yrkeserfarenhet.

KURSLEDARE
Ann Lagerström, fil. mag i praktisk kunskap med uppsats om existentiella samtal, senior ledarskapskonsult och existentiell samtalsledare, vägledare och certifierad existentiell coach.
Ni kommer också få träffa några erfarna gästlärare.

KOSTNAD
20 000 kr + moms.

ANMÄLAN
Anmälan senast 1 september
Ange namn, mobilnummer, adress, mail och yrkeserfarenhet.
ann@existentiellt.nu

INFORMATION
Hör gärna av dig om du vill veta mer eller det är något du undrar.
070 5562556 • ann@existentiellt.nu

VAD ÄR EXISTENTIELLA SAMTAL OCH COACHING

Här kan du läsa en längre text om de existentiella samtalens rötter och praktik.