Category

RESURSER

Category

INSPIRATION FÖR DIG
SOM VILL LEDA
SAMTALSGRUPPER

Att tänka själv tillsammans med andra ger en särskild känsla av trygghet. Deltagarna får vara ifred med sina funderingar på samma gång som de öppnar sig för att inspireras av de andras. De samtalsgrupper jag håller har som mål att deltagarna både ska kunna utforska sig själva och vad det är att vara människa i allmänhet. Här en inspirationssida för dig som vill leda livsfilosofiska samtalsgrupper.

TILL VÅREN STARTAR JAG KURSER I ATT HÅLLA EXISTENTIELLA SAMTAL.
JAG FYLLER PÅ EFTERHAND.
RESURSER

Philo-Practice Agora
Filosofen Ran Lahav har utvecklat en metod för filosofiska gruppsamtal som bygger på reflektion, meditation och tystnad. På den sajten presenterar han metoden och bidrar med en hel del annat material.

HUR TÄNKER FILOSOFERNA?

Här kommer material från filosoferna.

utövare, kurser, organisationer OSYNLIG TEXT Här samlar jag länkar till existentiella filosofer, psykoterapeuter, utbildningar, institut och skolor över hela världen. Botanisera, lär dig mer, ta kontakt med de som intresserar dig. Min erfarenhet från den existentiella världen är att det finns en öppenhet och en vilja till möte som jag sällan mött någon annan stans.