Category

KURSER

Category

Det existentiella perspektivet sätter in människan i sitt sammanhang – i världen, i tiden, i relation till sig själv och andra. Med den existentiella filosofin som utgångspunkt närmar vi oss de frågor som livet ställer till oss: Vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag leva? Vart är jag på väg? Och vad är meningen?

I handledningen får du möjlighet att fördjupa din förståelse för livets stora frågor och hur de kommer i uttryck i människors  liv och i deras relationer med andra. Genom att utforska konkreta situationer från ditt  arbete, med hjälp av existentiell filosofi och psykologi,  fördjupas din förståelse. I handledningen ingår också en viss utbildning i fenomenologisk samtalsmetodik och bemötande.

Vår utgångspunkt är den existentiella filosofin som sedan antiken utforskat människans dilemman. Här finns en praktisk livskunskap som är direkt användbar i dag. Genom att gå i utbildning/handledning på Existentiellt Forum får du  både livsfilosofins grunder och konkreta verktyg och metoder som du kan tillämpa direkt, såväl själv som i ditt arbete.

Handledningen lämpar sig för: HR-personal, socionomer, psykologer, psykoterapeuter/terapeuter, chefer, läkare, diakoner, präster, coacher etc.

KONTAKT
info@existentiellt.nu
070 5562556

HANDLEDARE
Ann Lagerström
Fil. mag i praktisk kunskap, ledarskapskonsult, certifierad existentiell coach och vägledare, diplomerad trad. coach, handledare, utbildare, författare.
 

Annalena Sund Aillet
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, certifierad existentiell coach.

Metamorfos. Förvandling. Förändring. Omdaning. Vi är natur. Vi ingår i samma system, lever under samma villkor och följer samma cykler. Den här dagen får du djupdjupa dig i själv som natur – existentiellt och konkret. Vi låter oss inspireras av existentiell filosofi, reflekterar, vandrar i skogen och lär oss mer om hur vi kan använda vilda
Filosofen KarL Jaspers kallar vårt sökande efter att förstå vad det är att vara människa för att filosofera. DE här kvällarna utgår vi ifrån det och utforskar olika mänskliga frågor som ni själva i gruppen bestämmer. Det här är sex kvällar för dig som redan gått i en existentiell samtalsgrupp här i Rödabergen, eller på
Om vad det är att vara människa talar vi de här sex kvällarna. OM frihet och om hur man hittar sin vilja. Om Relationer till andra, om DÖDEN och om den finns någon mening. Vi UTFORSKAR UTAN ATT FÖRSÖKA ÖVERTALA VARANDRA – VI FILOSOFERAR. Sex kvällar för dig som vill tänka själv tillsammans med andra.