Category

KURSER

Category

Det existentiella perspektivet sätter in människan i sitt sammanhang – i världen, i tiden, i relation till sig själv och andra. Med den existentiella filosofin som utgångspunkt närmar vi oss de frågor som livet ställer till oss: Vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag leva? Vart är jag på väg? Och vad är meningen?

I handledningen får du möjlighet att fördjupa din förståelse för livets stora frågor och hur de kommer i uttryck i människors  liv och i deras relationer med andra. Genom att utforska konkreta situationer från ditt  arbete, med hjälp av existentiell filosofi och psykologi,  fördjupas din förståelse. I handledningen ingår också en viss utbildning i fenomenologisk samtalsmetodik och bemötande.

Vår utgångspunkt är den existentiella filosofin som sedan antiken utforskat människans dilemman. Här finns en praktisk livskunskap som är direkt användbar i dag. Genom att gå i utbildning/handledning på Existentiellt Forum får du  både livsfilosofins grunder och konkreta verktyg och metoder som du kan tillämpa direkt, såväl själv som i ditt arbete.

Handledningen lämpar sig för: HR-personal, socionomer, psykologer, psykoterapeuter/terapeuter, chefer, läkare, diakoner, präster, coacher etc.

KONTAKT
info@existentiellt.nu
070 5562556

HANDLEDARE
Ann Lagerström
Fil. mag i praktisk kunskap, ledarskapskonsult, certifierad existentiell coach och vägledare, diplomerad trad. coach, handledare, utbildare, författare.
———————–

————–

Annalena Sund Aillet
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, certifierad existentiell coach.

 

HANDLEDARNAS HANDLEDARE
Vi går själva i handledning för en av världens främsta existentiella psykoterapeuter och handledare Alison Strasser i Australien.