Martin Adams till hör den brittiska skolan av det existentiella samtalsträdet. Och här har han tagit sig an ett ämne som han själv brinner för och som inte någon skrivit om på de här sättet förut: Hur utvecklas en människa om man tar sig an ämnet ur ett existentiellt perspektiv.
Boken An Existential Approach to Human Development (Palgrave, 22018) är dels personlig, Adams berättar om varför just den här frågan intresserar honom. Men den största delen av boken är en genomgång av vad filosofer som Kierkegaard, Heidegger, de Beauvoir skrivit om människors utveckling, och så tittar Adams på hur deras eget liv gestaltat sig.
Den tredje delen av boken  handlar om hur den här kunskapen skulle kunna  användas i samtal.

Jag tycker boken är intressant. Har inte läst den från pärm till pärm ännu, men hittar här och där ingångar till eget reflekterande. Här finns både perspektiv på mitt eget liv – hur kommer det sig att det gestaltat sig som det har och på hur jag kan erbjuda andra sätt att se på mänsklig utveckling till de som kommer i samtal till mig eller ingår i en samtalsgrupp.

Det här är ögonblicken då vi får perspektiv och vi ser vårt nuvarande sätt att leva med  hela vårt liv som horisont.
Martin Adams, s. 100. (Red. översättning.)

Som när han skriver om filosofen och författaren Jean-Paul Sartres idé om att vi alla har ett “originalprojekt” (s. 97 och framåt).  Någon gång under vår uppväxt har vi valt ett sätt att se på oss själva som skapar en berättelse om vilka vi är och vad vi är ämnade till. Den här berättelsen, menar Sartre, präglar oss ofta så starkt att den styr både vår uppfattning om världen och våra val. Den blir, med Sartres ord, “mineraliserad”, vi skulle väl på svenska säga “slagen i sten”.  Vi blir helt enkelt romanen om vårt liv.
Men, och nu kommer Sartres poäng: Originalprojektet kan brytas, eller snarare öppnas genom en, inte så sällan, plötslig insikt. Sartre kallar det “ett psykologiskt nu” eller en “närvaro av vårt vara” som kan sammanfattas med frågan: “Tänk om …”. Tänk om det här inte är mitt öde. Tänk om det finns en annan väg. Tänk om jag kan förändra och  förändras.”
Det där tål att tänka på. Spelar jag mig själv i ett drama som jag själv skrivit och regisserar. Och vad händer om jag kliver av scenen. Vad finns bakom kulisserna.

PS Länken till boken går till Bokus. Jag har inget avtal med dem utan varierar mina länkar till olika distributörer.