Varje år firar Sällskapet för Filosofisk Praxis och Svenska Unescorådet Världsfilosofidagen på ABF-huset i Stockholm. I år är temat klimatet och du är välkommen att filosofera tillsammans med oss.
Människan är en del av naturen, men på vilket sätt är hon det och hur ska vi förhålla oss till att vårt sätt att leva tär på naturen och därmed på oss själva.
Först ett anförande av ordföranden Jan Cavallin, sedan mingel och så delar vi upp oss i mindre grupper och filosoferar med olika metoder och på olika teman.

Vi på Existentiell forum brukar alltid vara med och i år bidrar vi med temat Naturen och jag – hur hänger de ihop?
Samtalsledare Ann Lagerström.

Välkomna till ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
21 november kl. 18 till längst 21 för att undersöka, begrunda och samtala. 

Program

Kvällens inledning

18.00–18.15 i Katasalen
Jens Cavallin, ordförande SSFP, hälsar välkommen.
18.15–18.50
Fika, bokbord och möjlighet till samtal med kvällens samtalsledare och andra aktiva medlemmar i SSFP.

Filosofiska samtal

Kvällen fortsätter med tre parallella samtal där vi gemensamt utforskar olika aspekter av klimatfrågan och hur vi förhåller oss till den.
18.50–20.20, sluttiden kan variera något mellan de olika samtalen.

Spelar det någon roll?
I ett filosofiskt samtal delar vi tankar och söker förstå om vi ska bry oss om klimatet och om det spelar någon roll, och i så fall för vem.
Samtalsledare: Sophie Österberg och Ellen Jacobsson
Plats: Katasalen

Naturen och jag
Ett existentiellt samtal om vår relation till naturen.
Samtalsledare: Ann Lagerström
Plats: Palmesalen

Sårbarhet

Klimathotet påminner oss om det levandes sårbarhet. Vad innebär sårbarhet på ett existentiellt plan? Är sårbarhet en begränsning eller en möjlighet? En brist eller resurs? Vad gör sårbarheten med relationen människa-natur, människa-människa och med relationen till oss själva? Vilka skulle vi vara utan sårbarhet?
Samtalsledare: Sofia Franzén
Plats: Brantingrummet

Arrangörer är ABF Stockholm, Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, Svenska Unescorådet

UNESCOs etiska principer gällande klimatförändringen

Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis

 

VAR, NÄR & HUR

DAG 21 november
TID 18-20.30
VAR ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41.
VARFÖR Världsfilosofidagen
PRIS Gratis
VAD Filosofera tillsammans kring temat klimatförändringar.
VÄRD Svenska Sällskapet för Filosofisk filosofin Praxis och Svenska Unescorådet